Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Obstetrik ve jinekolojik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ürogenital sistem nöroanatomisi,Ürojinekolojik değerlendirme,Sık görülen jinekolojik sorunlar,Pelvik organ prolapsusunda fizyoterapi,Pelvik ağrı sendromunda fizyoterapi,Üriner İnkontinans fizyoterapisi,Çocuklarda pelvik taban fizyoterapisi,Gebelikte görülen sorunlar,Doğum öncesi gebe izlemi,Gebelikte beslenme ve doğuma hazırlık,Prenatal egzersizler,Postnatal egzersizler,Yüksek riskli gebelerde fizyoterapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kadın ürogenital anatomi ve fizyolojisini öğrenebilmesi 1, 4 A, C
Üriner inkontinans rehabilitasyonunu öğrenebilmesi 1, 4 A, C
Üriner inkontinansı fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından değerlendirebilmesi 1, 4 A, C
Gebelikte antenatal ve postnatal egzersizleri öğrenebilmesi 1, 4 A, C
Gebelikte postural değişiklikleri değerlendirebilmesi 1, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
2 Ürogenital sistem nöroanatomisi 1. kaynak sayfa 35-46
3 Ürojinekolojik değerlendirme 1. Kaynak, sayfa 47-90
4 Sık görülen jinekolojik sorunlar 1. Kaynak, sayfa 373-412
5 Pelvik organ prolapsusunda fizyoterapi 1. Kaynak, sayfa 101-114
6 Pelvik ağrı sendromunda fizyoterapi 1. Kaynak, sayfa 115-130
7 Üriner İnkontinans fizyoterapisi 1. Kaynak, sayfa 67-90
8 Çocuklarda pelvik taban fizyoterapisi 1. Kaynak, sayfa 357-372
9 Gebelikte görülen sorunlar 1. Kaynak, sayfa 181-214
10 Doğum öncesi gebe izlemi 1. Kaynak, sayfa 239-252
11 Gebelikte beslenme ve doğuma hazırlık 1. Kaynak, sayfa 239-252
12 Prenatal egzersizler 1. Kaynak, sayfa 215-238
13 Postnatal egzersizler 1. Kaynak, sayfa 253-266
14 Yüksek riskli gebelerde fizyoterapi 1. Kaynak sayfa 267-284
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Akbayrak T, Kaya S Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ankara, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu