Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI, Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK, Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN, Öğr.Gör. Dilanur ÖZKARAOĞLU, Öğr.Gör. ÇAĞLA ÖZGÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi-rehabilitasyonda farklı ve güncel tedavi yöntemleri ve kullanımlarını değerlendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşlılarda Dans ve Müzik Terapi ,Ortezde Teknolojik Gelişmeler ,Hipertansiyon ve Fizyoterapi ,Teknolojik Fizyoterapi ,ICF ve Fizyoterapi ,Metabolik Sendrom ve Fizyoterapi ,Makale Analizi ,Temporamandibular Disfonksiyonda Fizyoterapi ,Yanık ve Fizyoterapi ,Fasial Paralizi ve Fizyoterapi ,Fasia Fizyoterapisi ,Servikojenik Dizziness ,COVİD-19 ve Fizyoterapi ,Makale Analizi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Vestibuler rehabilitasyonu, Vertigo ve Meniere hastalığı fizyoterapisini tartışabilmesi
Plyometrik uygulamaları özetleyebilmesi
Swiss Ball egzersizlerini tartışabilmesi
Yoga ve Qigong tedavisini tartışabilmesi
Ağrı ve nöropsikolojik rehabilitasyonu açıklayabilmesi
Stres inkontinans ve kronik böbrek hastalığında fizyoterapi yöntemlerini uygulayabilmesi
Yara iyileşmesini tartışabilmesi
Kanıta dayalı araştırmaları özetleyebilmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşlılarda Dans ve Müzik Terapi Literatür taraması
2 Ortezde Teknolojik Gelişmeler Literatür taraması
3 Hipertansiyon ve Fizyoterapi Literatür taraması
4 Teknolojik Fizyoterapi Literatür taraması
5 ICF ve Fizyoterapi Literatür taraması
6 Metabolik Sendrom ve Fizyoterapi Literatür taraması
7 Makale Analizi Literatür taraması
8 Temporamandibular Disfonksiyonda Fizyoterapi Literatür taraması
9 Yanık ve Fizyoterapi Literatür taraması
10 Fasial Paralizi ve Fizyoterapi Literatür taraması
11 Fasia Fizyoterapisi Literatür taraması
12 Servikojenik Dizziness Literatür taraması
13 COVİD-19 ve Fizyoterapi Literatür taraması
14 Makale Analizi Literatür taraması
Kaynaklar
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2043. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006. 3- JA DeLisa, BM Gans, NE Walsh. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practise. Fourth Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 4- Gelecek N, Terapatik Egzersiz Güncel Yaklaşımlar, O'Tıp Kitapevi,2016 5- Karaduman A, Yılmaz ÖT, Fizyoterapi Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi,Pelikan,2016 6-
1- JA DeLisa, BM Gans, NE Walsh. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practise. Fourth Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 2- Susan J Herdman. Vestibuler Rehabilitation. FA Davis Company, 2007. 3- Peggy A. Houglum. Therapeutic Exercise for musculuskeletal Injuries. Human Kinetics, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu