Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİ I 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN, Öğr.Gör. Görkem ATA, Öğr.Gör. Yasin YILDIRIM, Öğr.Gör. ÇAĞLA ÖZGÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin tanımını, temel prensiplerini, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı, amacı, içeriği; Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin temel prensipleri, fasilitasyon ve inhibisyon tekniklerinin teorik temeli; PNF tekniklerinde temel hareket paternleri.,PNF tekniklerinde temel işlemler; el temasları, vücut mekanikleri, sözel emirler ve hastayla iletişim, germe, traksiyon ve aproksimasyon teknikleri; PNF’te zamanlama ve kuvvet yayılımı kavramları.,PNF’te özel teknikler: Fasilitasyon teknikleri, inhibisyon teknikleri, özel tekniklerin patern içinde uygulanması ve el temaslarının geliştirilmesi.,Skapula ve pelvis paternleri, temel özellikleri ve uygulama teknikleri.,Üst ekstremite paternleri.,Üst ekstremite PNF paternlerinin bilateral uygulamaları.,Genel uygulama, Üst ekstremite PNF paternlerinin ortopedik ve nörolojik rehabilitasyonda uygulama örnekleri.,Alt ekstremite PNF paternleri., Baş, boyun ve gövde PNF paternleri.,Minder egzersizlerinde PNF uygulamaları.,Yürüme, Yüz için PNF uygulamaları.,PNF tekniklerinin farklı kullanımları.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon tekniklerini uygulayabilmesi 1, 10, 11, 12 C, D
PNF tekniklerinin kas kuvveti üzerindeki etki mekanizmalarını açıklayabilmesi 1, 10, 11, 12 C, D
Ortopedik ve nörolojik rehabilitasyonda kullanılan PNF tekniklerini uygulayabilmesi 1, 10, 11, 12 C, D
Üst ekstremite PNF uygulamalarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 12 C, D
Alt ekstremite PNF uygulamalarını açıklayabilmesi 1, 10, 11, 12 C, D
Baş, boyun ve gövde PNF paternlerini tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 12 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği; Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin temel prensipleri, fasilitasyon ve inhibisyon tekniklerinin teorik temeli; PNF tekniklerinde temel hareket paternleri. 1. Kaynak sf 11-15
2 PNF tekniklerinde temel işlemler; el temasları, vücut mekanikleri, sözel emirler ve hastayla iletişim, germe, traksiyon ve aproksimasyon teknikleri; PNF’te zamanlama ve kuvvet yayılımı kavramları. 1. Kaynak sf 16-23
3 PNF’te özel teknikler: Fasilitasyon teknikleri, inhibisyon teknikleri, özel tekniklerin patern içinde uygulanması ve el temaslarının geliştirilmesi. 1. kaynak sf 24-31
4 Skapula ve pelvis paternleri, temel özellikleri ve uygulama teknikleri. 1. kaynak sf 34-42
5 Üst ekstremite paternleri. 1. Kaynak sf 42-55
6 Üst ekstremite PNF paternlerinin bilateral uygulamaları. 1. kaynak sf 50-55
7 Genel uygulama https://www.youtube.com/watch?v=V35cp36Qass
8 Üst ekstremite PNF paternlerinin ortopedik ve nörolojik rehabilitasyonda uygulama örnekleri. 2. kaynak
9 Alt ekstremite PNF paternleri. 1. kaynak sf 56-70
10 Baş, boyun ve gövde PNF paternleri. 1. kaynak sf 70-78
11 Minder egzersizlerinde PNF uygulamaları. 1. kaynak sf 79-98
12 Yürüme 1. kaynak sf 99-101
13 Yüz için PNF uygulamaları. 1. kaynak sf 109-115
14 PNF tekniklerinin farklı kullanımları. 1. kaynak sf 117-122
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon Teknikleri . A.Livanelioğlu, Z. Erden, M. Kerem Günel. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü, III. baskı, 2011 Ankara. 2. Adler SS, Beckers D, Buck M. PNF in Practice, III. ed. Springer Medizin Verlag Heidelberg 2008. 3. Robert E. McAtee, Jeff Charland.Facilitated Stretching, Human Kinetics, US 2007. 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 2 28
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu