Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PATOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin Patoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, konularla ilgili temel kavramları,hastalıkların etyolojisini ve gelişme mekanizmasını öğrenmeleri ve patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Patoloji tanımı, tarihçesi, inceleme yöntemleri,Hücre zedelenmesi, nekroz ve apaotoz,Adaptasyon mekanizmaları , hipertrofi, hiperplazi, atrofi, metaplazi,İnflamasyon : mekanizması , tipleri ve morfolojik şekilleri,Yara onarımı ve regenerasyon,Sıvı ve hemodinamik bozukluklar,Neoplazi I , Kanser nedir, tümör tanımı ve genel özellikleri,Neoplazi patolojik özellikler, alt tipler, klinik özellikler,Kemik ve eklemlerin normal makroskopik ve mikroskopik yapısı,kemiğin gelişimsel kusurları ve başlıca metabolik hastalıkları,Kırık onarımı ve iyileşmesi, kırık tipleri,kemiğin iltihapları, nonspesifik ve tüberküloz osteomyelit,artritler ( osteoartrit, romatoid artrit ve gut hastalığı ,Yumuşak doku tümörleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Patolojinin temel prensiplerini açıklar. Patoloji ile ilgili temel kavramları öğrenir. Hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmalarını anlar ve patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.Patolojik bir dokuyu mikroskopik veya anatomik düzeyde ayırt edebilir. Patolojik durumlar ve hastalıklar hakkında açıklama yapabilir. Patolojik durumlara nasıl yaklaşılacağını yeterli düzeyde bilir. Hücre zararı ve hücre ölümü etkenlerinin ve morfolojik özelliklerinin tanımlanmasını yapar. iltihabi reaksiyonların temel oluş mekanizmasını ve morfolojik özelliklerini tanımlar, iltihap tiplerini sayar, iltihabın klinik yansımasını bilir. Tümör/neoplazi kavramlarının ve oluş mekanizmalarının açıklar, dolaşım bozukluklarının morfolojik bulgularının ve sonuçlarının tanımlar, kanama tiplerini bilir. Kemik ve eklem sisteminin temel özelliklerini bilir. Kemik iltihaplarını sayar, morfolojik özelliklerini bilir. Kliniğe yansımasını kavrar. Osteoporozu kavrar. Eklem hastalıklarının başlıcalarını sayar. Osteoartrit ve romatoid artrit farklarını tanımlar. Başlıca kemik tümörlerini sayar, benign ve malign olanların morfolojik ve klinik özelliklerini başlıcalarını bilir. 1, 12, 18, 2, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Patoloji tanımı, tarihçesi, inceleme yöntemleri Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
2 Hücre zedelenmesi, nekroz ve apaotoz Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
3 Adaptasyon mekanizmaları , hipertrofi, hiperplazi, atrofi, metaplazi Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
4 İnflamasyon : mekanizması , tipleri ve morfolojik şekilleri Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
5 Yara onarımı ve regenerasyon Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
6 Sıvı ve hemodinamik bozukluklar Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
7 Neoplazi I , Kanser nedir, tümör tanımı ve genel özellikleri Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
8 Neoplazi patolojik özellikler, alt tipler, klinik özellikler Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
9 Kemik ve eklemlerin normal makroskopik ve mikroskopik yapısı Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
10 kemiğin gelişimsel kusurları ve başlıca metabolik hastalıkları Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
11 Kırık onarımı ve iyileşmesi, kırık tipleri Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
12 kemiğin iltihapları, nonspesifik ve tüberküloz osteomyelit Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
13 artritler ( osteoartrit, romatoid artrit ve gut hastalığı Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
14 Yumuşak doku tümörleri Temel Patoloji Prof Dr Gamze Mocan Kuzey internetten konu ile ilgili web siteleri
Kaynaklar
Temel Patoloji Prof. Dr. Gamze Mocan KUZEY ders notları, web/internet siteleri power point sunum öğrencilere verilecektir
web tarama, video, internet siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu