Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK ORTOPEDİ 1+0 1 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aybars TEKCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ortopedik patolojileri sınıflayıp değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Terminoloji, temel kavramlar,Kırık tanımı, oluşumu, bulguları,Kırık tipleri ve sınıflandırılması,Kırık iyileşmesi ve tedavi yöntemleri,Kırık komplikasyonları,Yumuşak doku travmaları,Omuz patolojileri,Dirsek patolojileri,El-el bileği patolojileri,Servikal bölge patolojileri,Torakal ve lomber bölge patolojileri,Kalça patolojileri,Diz patolojileri,Ayak-ayak bileği patolojileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1 Kırık tiplerini tanımlayabilmesi 1, 10, 12, 14, 3 A, C
1.2 Kırık tedavi yöntemlerini bilmesi 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
3. Omuz, dirsek, el-el bileği patolojilerini açıklayabilmesi 1, 10, 12, 18, 2, 3, 9 A, C
4. Servikal, torakal ve lomber bölge patolojilerini karşılaştırabilmesi. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A, C
5. Ayak- ayak bileği, diz ve kalça patolojilerini açıklayabilme 1, 10, 11, 14, 18, 21, 3 A, C
2. Yumuşak doku travmalarının oluşumunu bilmesi 1, 10, 12, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Terminoloji, temel kavramlar Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 393-432
2 Kırık tanımı, oluşumu, bulguları Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 393-432
3 Kırık tipleri ve sınıflandırılması Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 393-432
4 Kırık iyileşmesi ve tedavi yöntemleri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 393-432
5 Kırık komplikasyonları Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 393-432
6 Yumuşak doku travmaları Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 393-432
7 Omuz patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 82- 151
8 Dirsek patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 55- 74
9 El-el bileği patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 1-36
10 Servikal bölge patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 458-465
11 Torakal ve lomber bölge patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 467-482
12 Kalça patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 371-386
13 Diz patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 211-271
14 Ayak-ayak bileği patolojileri Clinical Orthopaedic Rehabilitation/ Sayfa 315-356
Kaynaklar
ders notu verilecektir.
1-Clinical Orthopaedic Rehabilitation 2- Joshua Cleland, Netter’s Orthopaedic Clinical Examination, 2010. 3-Kenneth J. Koval, Handbook of Fractures, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu