Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve Rahabilitasyon öğrencilerinin iş ortamında İngilizce iletişim becerilerini kullanma yetilerini geliştirmek; alanlarına özel İngilizce kelimeleri ve metinleri öğrenmelerini sağlamanın yanısıra, onlara yazılı ve sesli İngilizce Fizyoterapi metinlerini anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilecekleri imkanları sunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Physiotherapy (Fizyoterapinin ne olduğunu öğrenme, fikir sorma) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,The Body 1 - 2 (Vücudu tanıma, yer ve program ile ilgili soru sorma) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,The Body 3 (Vücudu tanıma, söylediği ifadeyi düzeltme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Bones (Vücuttaki kemikleri, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, bilgiyi açıklığa kavuşturma) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Muscles (Vücuttaki kasları, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, bir hatayı tespit etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Muscular System (Kas sistemini öğrenme, kafa karışıklığı ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) , Joints 1 (Vücuttaki eklemleri, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, bir iyilik talep etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Joints 2 (Vücuttaki eklemleri, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, teyit isteme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Anatomical Locations (Anatomik bölgeleri öğrenme, vücuttaki bir yeri tarif etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Body Movements (Vücudun hareketlerini öğrenme, yeterlilik ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Resistance Exercise 1 (Direnç egzersizlerini öğrenme, güvence verme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Resistance Exercise 2 (Direnç egzersizlerini öğrenme, bir planı açıklama) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Aerobic Exercise 1 (Aerobik egzersizlerini öğrenme, sıklık ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ,Aerobic Exercise 2 (Aerobik egzersizlerini öğrenme, sıra ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Fizyoterapiyi İngilizce olarak tanımlar. 1, 10, 11 A, B, D
2. Vücut, kemikler, eklemler, kaslar, kas sistemi ve bunlarla ilgili terim ve ifadeleri öğrenir. 2.1 Anatomik bölgeleri ve vücut hareketlerini kavrar ve ifade edebilir. 2.3 Direnç egzersilerini ve aerobik egzersizleri anlar ve karşılaştırabilir. 1, 10, 11 A, B, D
3. Tanı süreci, tanı testleri ve muayeneleri anlar. 3.1. Hareket, motor görevler ve refleksleri anlar ve ilişkilendirebilir. 1, 10, 11 A, B, D
4. Hasta yönetimi ve risk faktörlerini öğrenir. 4.1 Yaygın yaralanmaları ve rahatsızlıkları sınıflandırabilir. 4.2 Germe, eklem mobilizasyonu ve denge artırıcı teknikleri detaylandırabilir. 4.3 Aquatik egzersizleri (su egzersizleri) anlar ve detaylandırabilir. 1, 10, 11 A, B, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Physiotherapy (Fizyoterapinin ne olduğunu öğrenme, fikir sorma) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
2 The Body 1 - 2 (Vücudu tanıma, yer ve program ile ilgili soru sorma) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
3 The Body 3 (Vücudu tanıma, söylediği ifadeyi düzeltme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
4 Bones (Vücuttaki kemikleri, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, bilgiyi açıklığa kavuşturma) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
5 Muscles (Vücuttaki kasları, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, bir hatayı tespit etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
6 Muscular System (Kas sistemini öğrenme, kafa karışıklığı ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
7 Joints 1 (Vücuttaki eklemleri, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, bir iyilik talep etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
8 Joints 2 (Vücuttaki eklemleri, yapılarını ve sınıflarını öğrenme, teyit isteme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
9 Anatomical Locations (Anatomik bölgeleri öğrenme, vücuttaki bir yeri tarif etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
10 Body Movements (Vücudun hareketlerini öğrenme, yeterlilik ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
11 Resistance Exercise 1 (Direnç egzersizlerini öğrenme, güvence verme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
12 Resistance Exercise 2 (Direnç egzersizlerini öğrenme, bir planı açıklama) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
13 Aerobic Exercise 1 (Aerobik egzersizlerini öğrenme, sıklık ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
14 Aerobic Exercise 2 (Aerobik egzersizlerini öğrenme, sıra ifade etme) (Kelime - Konuşma - Okuma - Dinleme - Yazma)
Kaynaklar
Career Paths - Physiotherapy, Express Publishing, 2015, ISBN:978-1-4715-4234-3
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu