Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİ VE REH. ETİK PRENSİPLER 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Etik, ahlak ve deontoloji kavramlarını, Fizyoterapi etik kurallarını ve uygulama standartlarını, klinik ve araştırma etiğini öğretip benimseterek öğrencilerin bir Fizyoterapist olarak rehabilitasyon ekibi içinde profesyonel ve etik davranış göstermesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin anlatılması, önemli terimlerin tartışılması,Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkilerde deontoloji, hasta ve çocuk haklarının incelenmesi,Rehabilitasyon kavramı, ekip çalışması ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensipleri,Etik ve hukuk kavramı, Fizyoterapinin hukukta yeri,,Fizyoterapistin rolü, ekip çalışmasında yeri, çalışma alanları, Fizyoterapistin eğitim durumu, Türkiye ve dünyadaki yeri (ödev sunumu),Fizyoterapi etiğinde teorik perspektif ve yetkin birimler,Mesleki deontoloji ve ulusal/uluslar arası etik deklerasyonlar,Fizyoterapistlerin etik prensipleri,Fizyoterapide etik sorunlar ve çözüm yollar,Fizyoterapi uygulama standartları,Fizyoterapide uygulama standartlarının tartışılması,Etik problemler ve problem çözme (ödev sunumu),Araştırma etiği,Grup Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fizyoterapi mesleğinde etik prensipleri tartışabilmesi 1, 11, 3 A, C
Rehabilitasyon alanında etik kuralları tanımlayabilmesi 1, 11, 3 A, C
Fizyoterapi mesleğinin etik prensiplerini açıklaması 1, 11, 3 A, C, D
Hasta, rehabilitasyon ekibinin hak ve sorumluluklarını ifade etmesi 1, 11, 3 A, C
Fizyoterapist olarak etik uygulama standartlarını oluşturabilmesi 1, 11, 3 A, C
Fizyoterapide etik prensipleri rapor etmesi 1, 11, 3 A, C
Fizyoterapide etik sorunları çözümlemesi 1, 11, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin anlatılması, önemli terimlerin tartışılması Ders Notu
2 Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkilerde deontoloji, hasta ve çocuk haklarının incelenmesi Ders Notu
3 Rehabilitasyon kavramı, ekip çalışması ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensipleri Ders Notu
4 Etik ve hukuk kavramı, Fizyoterapinin hukukta yeri, Ders Notu
5 Fizyoterapistin rolü, ekip çalışmasında yeri, çalışma alanları, Fizyoterapistin eğitim durumu, Türkiye ve dünyadaki yeri (ödev sunumu) Ders Notu
6 Fizyoterapi etiğinde teorik perspektif ve yetkin birimler Ders Notu
7 Mesleki deontoloji ve ulusal/uluslar arası etik deklerasyonlar Ders Notu
8 Fizyoterapistlerin etik prensipleri Ders Notu
9 Fizyoterapide etik sorunlar ve çözüm yollar Ders Notu
10 Fizyoterapi uygulama standartları Ders Notu
11 Fizyoterapide uygulama standartlarının tartışılması Ders Notu
12 Etik problemler ve problem çözme (ödev sunumu) Ders Notu
13 Araştırma etiği Ders Notu
14 Grup Çalışması Ders Notu
Kaynaklar
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir
-Ethics in Rehabilitation, A clinical perspective, B.L.Kornblau, S.P. Starling -Continuing Professional Development: A Guide For Therapists -Tübitak araştırma ve yayın etiği kurulu yönetmeliği

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 7 49
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 7 7 49
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu