Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA V 0+24 12 16,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI, Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK, Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN, Öğr.Gör. Görkem ATA, Öğr.Gör. Yasin YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hasta üzerinde fizyoterapi uygulamalarını ve tedavide kullanım metotlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik Rehabilitasyon,Nörolojik Rehabilitasyon,Nörolojik Rehabilitasyon,Nörolojik Rehabilitasyon,Pediatrik Rehabilitasyon,Pediatrik Rehabilitasyon,Pediatrik Rehabilitasyon,Pediatrik Rehabilitasyon,Yoğun Bakımda Fizyoterapi,Yoğun Bakımda Fizyoterapi,Yoğun Bakımda Fizyoterapi,Kardiyopulmoner Rehabilitasyon,Kardiyopulmoner Rehabilitasyon,Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hasta değerlendirmesini tanımlayabilmesi 1, 10, 12, 4 B, E, F
Pediatrik ve Nörolojik hastada fizyoterapi programını planlayabilmesi 1, 10, 12, 4 B, E, F
Hastalıklar özel fizyoterapi yöntemlerini karşılaştırabilmesi 1, 10, 12, 4 B, E, F
Kardiopulmoner ve Yoğun bakım hastalarını tartışabilmesi 1, 10, 12, 4 B, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik Rehabilitasyon 1. kaynak
2 Nörolojik Rehabilitasyon 1. kaynak
3 Nörolojik Rehabilitasyon 1. Kaynak
4 Nörolojik Rehabilitasyon 1. Kaynak
5 Pediatrik Rehabilitasyon 2. Kaynak
6 Pediatrik Rehabilitasyon 2. Kaynak
7 Pediatrik Rehabilitasyon 2. Kaynak
8 Pediatrik Rehabilitasyon 2. Kaynak
9 Yoğun Bakımda Fizyoterapi 5. kaynak cilt 3
10 Yoğun Bakımda Fizyoterapi 5. kaynak cilt 3
11 Yoğun Bakımda Fizyoterapi 5. kaynak cilt 3
12 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 5. kaynak cilt 3
13 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 5. kaynak cilt 3
14 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 5. kaynak cilt 3
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir. 1.Bobath B. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. Butterworth-Heinemann, 1990 2. Serebral Palside Fizyoterapi, Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu, Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, Hipokrat, 2015, 3. Algun C. (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013 4. Otman AS. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006 5. Fizyoterapi Rehabilitasyon 1,2,3. ciltler , Pelikan, Karaduman A, Yılmaz ÖT. 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 16 224
Rehberli Problem Çözme 14 16 224
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 478
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 16,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu