Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet Sıddık CEBE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet Sıddık CEBE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fiziğin temel konuları olan termodinamik yasaları, elektrik, manyetik ve optik hakkında bilgiler aktarmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Enerji, iş ve güç,2. Termodinamik yasaları,3. Hidrostatik basınç,4. Elektrik akımı,5. Manyetik alan,6. Elektromanyetizma,7. Moleküler bağlar,8. Vücut sıvı kompartmanları,9. Işık,10. Optik ve lazer,11. Radyasyon,12. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (EEG),13. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (MRI),14. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (fMRI); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2
1. Termodinamik yasaları yorumlayabilecektir. 1, 2
1.1. Enerji ile ilgili kavramları açıklar. 1, 2
1.2. İş – güç ilişkilerini ifade eder. 1, 2
1.3. Hidrostatik basıncı betimler. 1, 2
2. Elektrik ve manyetik alan konularını yorumlayabilecektir. 1, 2
2.1. Elektrik akımı açıklar. 1, 2
2.2. Elektromanyetizmayı tanır 1, 2
2.3. Moleküler bağları ifade eder. 1, 2
3. Optik ve uygulamalarını ilişkilendirebilecektir. 1, 2
3.1. Işık kanunlarını tanımlar. 1, 2
3.2. Lazer uygulamalarını gösterir. 1, 2
3.3. Radyasyonu açıklar. 1, 2
3.4. MRI, fMRI ve EEG’nin esaslarını açıklar. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Enerji, iş ve güç Ders Notu
2 2. Termodinamik yasaları Ders Notu
3 3. Hidrostatik basınç Ders Notu
4 4. Elektrik akımı Ders Notu
5 5. Manyetik alan Ders Notu
6 6. Elektromanyetizma Ders Notu
7 7. Moleküler bağlar Ders Notu
8 8. Vücut sıvı kompartmanları Ders Notu
9 9. Işık Ders Notu
10 10. Optik ve lazer Ders Notu
11 11. Radyasyon Ders Notu
12 12. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (EEG) Ders Notu
13 13. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (MRI) Ders Notu
14 14. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (fMRI) Ders Notu
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir
Serway I, Serway II

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 99
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu