Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK NÖROANATOMİ 3+0 3 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı için gerekli olan merkezi ve periferik sinir sistemi hakkında bilgi ve çözümlerini gerçekleştirebilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sinir doku; nöron, nöroglia,Medulla oblangata ve pons’un iç yapısı,Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel bilgi,Medulla oblangata ve pons’un afferent ve efferent yolları,Mesencephalon iç yapısı ve yolları,Cerebellum’un iç yapısı, yolları, 4 karıncık,Otonom sinir sistemi,Telencephalon, Broadman alanları,,Cortex cerebralis,Diencephalon ve yolları,,Koku beyni, koku yolları, limbik yollar,Yan karıncıklar, BOS dolaşımı,,Nuclei basales, ekstra piramidal sistem; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Medulla oblangata, pons ve mesencephalonun yapısını tanımlayabilir. 12, 5, 8 A
1. Merkezi ve periferik sinir sistemleri hakkında bilgi tanımlayabilecektir. 1, 12, 5, 8 A
1.1 Sinir doku; nöroglia tanımlar 1, 12, 5, 8 A
1.2 Medulla oblangata ve pons’un iç yapısını anlatır. 1, 12, 5, 8 A
1.3 Medulla spinalis’in yolları hakkında genel bilgi verir. 1, 12, 5, 8 A
1.4 Medulla spinalis’in afferent ve efferent yollarını tanımlar. 1, 12, 5, 8 A
2.1 Medulla oblangata’nın afferent ve efferent yollarını ayırt eder. 1, 12, 5, 8 A
2.2 Pons’ un afferent ve efferent yollarını anlatır. 1, 12, 5, 8 A
3. Cerebellum’un iç yapısı, yolları 4. karıncığı anlatabilecektir. 1, 12, 5, 8 A
3.1 Otonom sinir sisteminin özelliklerini ayırt eder. 1, 12, 5, 8 A
3.2 Telencephalon, Brodman alanlarını tanımlar. 1, 12, 5, 8 A
4. Cortex cerebralisi tanımlayabilecektir. 1, 12, 5, 8 A
4.1 Telencephalon’un substantia albasını ayırt eder. 1, 12, 5, 8 A
4.2 Yan karıncık ve BOS dolaşımı ayırt eder. 1, 12, 5, 8 A
5. Diencephalon’u tanımlayabilir. 1, 12, 5, 8 A
5.1 Diencephalon’un yollarını anlatır. 1, 12, 5, 8 A
5.2 Koku beyni, koku yolları Limbik sistemi özetler. 1, 12, 5, 8 A
5.3 Nuclei basales, ekstra piramidal sistemi aktarır. 1, 12, 5, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinir doku; nöron, nöroglia Ders notu verilecektir.
2 Medulla oblangata ve pons’un iç yapısı Ders notu verilecektir.
3 Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel bilgi Ders notu verilecektir.
4 Medulla oblangata ve pons’un afferent ve efferent yolları Ders notu verilecektir.
5 Mesencephalon iç yapısı ve yolları Ders notu verilecektir.
6 Cerebellum’un iç yapısı, yolları, 4 karıncık Ders notu verilecektir.
8 Otonom sinir sistemi Ders notu verilecektir.
9 Telencephalon, Broadman alanları, Ders notu verilecektir.
10 Cortex cerebralis Ders notu verilecektir.
11 Diencephalon ve yolları, Ders notu verilecektir.
12 Koku beyni, koku yolları, limbik yollar Ders notu verilecektir.
13 Yan karıncıklar, BOS dolaşımı, Ders notu verilecektir.
14 Nuclei basales, ekstra piramidal sistem Ders notu verilecektir.
Kaynaklar
Öğrenciye verilir.
Fonksiyonel Nöroanatomi Doğan Taner ODTÜ Geliştirme Vakfı !. Baskı 1998 Klinik Nöroanatomi Richard S Snell Yüce Yayım Nöroanatomi Fonksiyonel Nöroanatomi Prof Dr Fahri Dere Nobel Kitabevi Adana 2000

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu