Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KİNEZİOLOJİ VE BİOMEKANİK 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ, Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kinezioloji ve biomekanik açıdan eklemlerin ve ilgili patolojileri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kinezyoloji ve biyomekaniğe giriş Motor kontrol ve öğrenme,Normal yürüyüş,Patolojik yürüyüş,Kolumna vertebralis kinezyoloji ve biyomekaniği,Kolumna vertebralis kinezyoloji ve biyomekaniği,Pelvis kinezyoloji ve biyomekaniği,Kalça kinezyoloji ve biyomekaniği,Diz kinezyoloji ve biyomekaniği,Diz kinezyoloji ve biyomekaniği,Ayak ve ayakbileği kinezyoloji ve biyomekaniği,Omuz kol kompleksi kinezyoloji ve biyomekaniği,Omuz kol kompleksi kinezyoloji ve biyomekaniği,Dirsek kinezyoloji ve biyomekaniği,El-elbileği kinezyoloji ve biyomekaniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kalça eklem kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A
Diz eklem kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A
Ayak-ayak bileği eklem kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 2 A
Omuz eklemi kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A
Dirsek eklem kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A
El-el bileği eklemi kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A
Omurganın kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A
Yürüyüş kinezyolojisi ve biomekaniğini tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kinezyoloji ve biyomekaniğe giriş Motor kontrol ve öğrenme 1. Kaynak: Sayfa 1-34.
2 Normal yürüyüş 1. Kaynak: Sayfa 287-332
3 Patolojik yürüyüş 1. Kaynak: Sayfa 287-332
4 Kolumna vertebralis kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 333-422
5 Kolumna vertebralis kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 422-452
6 Pelvis kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 453-468
7 Kalça kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 469-504
8 Diz kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 505-530
9 Diz kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 505-530
10 Ayak ve ayakbileği kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 531-564
11 Omuz kol kompleksi kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 565-580
12 Omuz kol kompleksi kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 565-580
13 Dirsek kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 581-590
14 El-elbileği kinezyoloji ve biyomekaniği 1. Kaynak: Sayfa 590-598
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1. Kinezyoloji ve Biyomekanik, Şener G, Erbahçeci F., Hipokrat Yayınları, 2016. 2. Basic Biomechanics, Hall, 2010. 3. Bone Mechanics Handbook, Cowin, 2001. 4. Biomechanics of Spine Stabilization, Benzel, 1995.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu