Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarında klinik özellikler, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik rehabilitasyona giriş ve genel kavramlar,Nörolojik bozuklukların sınıflandırılması ve klinik özellikleri,Nörolojik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ölçekleri,Hareket bozuklukları ve rehabilitasyonu,Tonus bozuklukları ve rehabilitasyonu,Periferik sinir sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu- Periferik nöropatiler.,Polinöropatiler ve rehabilitasyonu,Motor nöronopatiler ve rehabilitasyonu,Kas hastalıkları ve rehabilitasyonu,Kas hastalıkları ve rehabilitasyonu,Nörojenik mesane ve bağırsak rehabilitasyonu,Kafa travmalarında rehabilitasyon,İmmobilitenin olumsuz etkileri ve alınacak önlemler,Kognitif rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Nörolojik hastalıkların klinik özelliklerini tartışabilmesi 1, 2 A
Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının belirtilerini sorgulayabilmesi 1, 2 A
Nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçümleri tartışabilmesi 1, 2 A
Hastaların aktivite ve katılım düzeylerini, yas¸am kalitesini test edebilmesi 1, 2 A
Nörolojik hastalıklara özgü problemlerin çözümüne yönelik klinik karar verebilmesi 1, 2 A
Nörolojik bozukluklara yönelik tedavi yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik rehabilitasyona giriş ve genel kavramlar Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
2 Nörolojik bozuklukların sınıflandırılması ve klinik özellikleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
3 Nörolojik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ölçekleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
4 Hareket bozuklukları ve rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
5 Tonus bozuklukları ve rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
6 Periferik sinir sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu- Periferik nöropatiler. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
7 Polinöropatiler ve rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
8 Motor nöronopatiler ve rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
9 Kas hastalıkları ve rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
10 Kas hastalıkları ve rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
11 Nörojenik mesane ve bağırsak rehabilitasyonu Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
12 Kafa travmalarında rehabilitasyon Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
13 İmmobilitenin olumsuz etkileri ve alınacak önlemler Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
14 Kognitif rehabilitasyon Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Z. Candan Algun (Türeyen) Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, DEÜ yayınları, 1998 2. Neurological Rehabilitation, Umphred DA (Ed), Mosby-Year Book, St. Louis, 1995 3. Neurological Physiotherapy, Stokes M (Ed), Mosby-Year Book, St. Louis, 1998 4. Case Studies in Neurological Rehabilitation, Tarek A.-Z. K. Gaber, Cambridge University Press, New York, 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 101
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu