Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEDİATRİK FİZYOTERAPİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pediatrik olgularda uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel giriş, tanımlama,Büyüme gelişme, motor gelişim, motor öğrenme ve motor kontrol teorileri ,Refleksler,Normal motor gelişim ,Riskli bebekte fizyoterapi ve rehabilitasyon,Serebral palsi,Pediatrik rehabilitasyonda farklı değerlendirme yöntemleri ,Pediatrik rehabilitasyonda farklı tedavi yaklaşımları,Pediatrik rehabilitasyonda klinik uygulamalar ,Pediatrik rehabilitasyonda klinik uygulamalar,Pediatrik rehabilitasyonda klinik uygulamalar ,Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması ve Spina Bifida’da fizyoterapi ve rehabilitasyon ,Nöromuskuler Hastalıklar ve Down Sendromu’nda fizyoterapi ve rehabilitasyon ,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pediatrik rehabilitasyon ilkelerini tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Büyüme Gelişim, Motor Gelişim, Motor Öğrenme ve Motor Kontrol Teorilerini tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Serebral palsiyi tartışabilmesi 1, 10, 12, 18, 2 A
Down sendromu ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 18 A
Nöromusküler hastalıkları ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 15, 18, 2 A
Spina Bifida ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 15, 18, 2 A
Brachial Pleksus ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 18, 2 A
Pediatrik rehabilitasyonda farklı değerlendirme ve uygulama yöntemlerini öğrenmesi ve uygulayabilmesi 1, 18, 3, 4, 6
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, tanımlama
2 Büyüme gelişme, motor gelişim, motor öğrenme ve motor kontrol teorileri 1. Kaynak, Sayfa 3-19, 8. Kaynak, Sayfa 3-29.
3 Refleksler 4. Kaynak, Sayfa 5-10, 33-44
4 Normal motor gelişim 4. Kaynak, Sayfa 11-25, 10. Kaynak, Sayfa 31-51, 5. Kaynak, Sayfa 1-31, 3. Kaynak Sayfa 17-64
5 Riskli bebekte fizyoterapi ve rehabilitasyon 10. Kaynak, Sayfa 115-135, 3. Kaynak, Sayfa 103-166
6 Serebral palsi 4. Kaynak, 3. Kaynak, Sayfa 187-241, 8. Kaynak, Sayfa 459-519, 5. Kaynak, Sayfa 110-124, 7. Kaynak, Sayfa 1-41, 127-140, 177-192, 205-247, 9. Kaynak, Sayfa 1-17, 133-216, 228-276
7 Pediatrik rehabilitasyonda farklı değerlendirme yöntemleri Ders notları ve web araştırması
8 Pediatrik rehabilitasyonda farklı tedavi yaklaşımları 2. Kaynak, web araştırması
9 Pediatrik rehabilitasyonda klinik uygulamalar 11. Kaynak
10 Pediatrik rehabilitasyonda klinik uygulamalar 11. Kaynak
11 Pediatrik rehabilitasyonda klinik uygulamalar 11. Kaynak
12 Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması ve Spina Bifida’da fizyoterapi ve rehabilitasyon Ders notları, 3. Kaynak, Sayfa 247-294, 5. Kaynak, Sayfa 164-178
13 Nöromuskuler Hastalıklar ve Down Sendromu’nda fizyoterapi ve rehabilitasyon 3. Kaynak, Sayfa 351-375, 379-399, 8. Kaynak, Sayfa 295-321, 5. Kaynak, Sayfa 180-193
14 Genel tekrar Kaynak 1-11
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Anne Shumway-Cook, Marjorie H. Woollacott. 'Motor Control Theory and Practical Application', Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 2. Davis Scrutton, Diane Damiano, Margaret Mayston. 'Management of the Motor Disorders of Children with Cerebral Palsy', London: Mac Keith Press, 2004. 3. Jan Stephen Tecklin. 'Pediatric Physical Therapy', Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 4. Karel Bobath. 'A Neurophysiological Basis for the Treatment of Cerebral Palsy', Cambridge University Press, 1991. 5. Sophie Levitt. 'Paediatric Developmental Therapy', Blackwell Scientific, 1984. 6. Freeman Miller. 'Physical Therapy of Cerebral Palsy', Springer, 2007. 7. Harold Yates, 'Handbook on Cerebral Palsy Risk Factors, Therapeutic Management and Long- Term Prognosis(Neurodevelopmental Diseases-laboratory and Clinical Research)', 2014. 8. Suzann K. Campbell, Robert J. Palisano, Margo Orlin. 'Physical Therapy for Children, 4th Edition', Elsevier, 2012. 9. Alfred L. Scherzer, Ingrid Tscharnuter. 'Early Diagnosis and Therapy in Cerebral Palsy : a primer on infant developmental problems', New York : M. Dekker, c1990. 10. Mark Drcanh, 'The clinical practice of pediatric physical therapy'. 11. Susan B O'Sullivan, Thomas J Schmitz. 'Improving functional outcomes in physical rehabilitation', F. A. Davis Company, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu