Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AYAK SAĞLIĞI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ayak ve alt ekstemite problemlerinde fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ayak ve ayak yapısı,Ayak ve ayak bileğinin fonksiyonel anatomisi,Ayak ve Ayak bileğinin sistemik muayenesi,Parmaklar, deri ve tırnaklar ile ilgili problemler,Metatarsal eklem problemleri ve teröpatik yaklaşımlar,Topuk ağrısı ve teröpatik yaklaşımlar,Ayak bileği problemleri ve teröpatik yaklaşımlar,Ayak ve ayak bileği tendon problemleri,Sistemik hastalıklar ve ayak sağlığı,Çocuklarda ayak gelişimi ve ayak sağlığı,Ayakkabı seçimi ve ark destekleri,Literatür tarama ve vaka örnekleri,Literatür tarama ve vaka örnekleri,Genel tekrar ve sorular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ayak ve ayak bileği anatomik yapısını ayırt edebilmesi 1, 10, 2 A
Ayak ve ayak bileğinin sistemik muayenesini yapabilmesi 1, 10, 2 A
Ayak ve ayak bileği problemlerini tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Çocuklarda ayak gelişimi ve ayak sağlığını tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
İyi bir ayakkabıda bulunması gereken özellikleri tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Ayak ark desteklerini tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ayak ve ayak yapısı Kaynak 1: Sayfa 1-23
2 Ayak ve ayak bileğinin fonksiyonel anatomisi Kaynak 1: Sayfa 23-45
3 Ayak ve Ayak bileğinin sistemik muayenesi Kaynak 1: Sayfa 45-81
4 Parmaklar, deri ve tırnaklar ile ilgili problemler Kaynak 1: Sayfa 259-277
5 Metatarsal eklem problemleri ve teröpatik yaklaşımlar Kaynak 1: Sayfa 111-181
6 Topuk ağrısı ve teröpatik yaklaşımlar Kaynak 1: Sayfa 111-181
7 Ayak bileği problemleri ve teröpatik yaklaşımlar Kaynak 1: Sayfa 111-181
8 Ayak ve ayak bileği tendon problemleri Kaynak 1: Sayfa 111-181
9 Sistemik hastalıklar ve ayak sağlığı Kaynak 1: Sayfa 277-291
10 Çocuklarda ayak gelişimi ve ayak sağlığı Kaynak 1: Sayfa 81-111
11 Ayakkabı seçimi ve ark destekleri Kaynak 1: Sayfa 447-471
12 Literatür tarama ve vaka örnekleri Kaynak 1; www.pubmed.com
13 Literatür tarama ve vaka örnekleri Kaynak 1; www.pubmed.com
14 Genel tekrar ve sorular Kaynak 1; www.pubmed.com
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1- Lorimer D, French G, O'Donnell M, Burrow JG, Neale's Disorders of the Foot: Diagnosis and Management, Churchill Livingstone, 2005. 2- GF Harris, PA Smith, RM Marks. Food and Ankle Motion Analysis: Clinical Treatment and Technology Taylor&Francis Group, 2008. 3- SM Mark, AM Richard, WS Mark. Orthopedic Knowledge Update: Foot and Ankle, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1998.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 1 1
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu