Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fiziğin temel konuları olan termodinamik yasaları, elektrik, manyetik ve optik hakkında bilgiler aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fiziksel Büyüklükler ( Ölçme ve birim sistemleri), Vektörel ve skaler büyüklükler,Vektörel ve skaler işlemler, Kinematik değişkenler ve hareket ,Atışlar, Newton’un hareket yasaları,Newton’un hareket yasaları uygulamaları,İş-enerji teoremi ve güç,İş, güç, enerji uygulamaları,Coulomb yasası ve elektrik alan, Elektriksel potansiyel ve sığa,Amper yasası, Ohm yasası ve Joule yasası,Kirchhoff yasası,Manyetik Alan ( Alan çizgileri ve manyetik akı); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1, 12, 14, 15, 2, 4 A
1.1.Temel fiziksel büyüklükleri açıklar. 1, 12, 14, 15, 2 A
1.2.İş, güç, enerji bağıntılarını açıklar. 1, 12, 14, 15, 2 A
2.1.Gauss yasasını yorumlar. 1, 12, 14, 15, 2 A
2.2.Gauss yasasını temel problemlerde uygular. 1, 12, 15, 2 A
1. Fiziksel büyüklükleri, vektörleri, iş, güç ve enerji olaylarını karşılaştırabilecektir. 1, 12, 14, 15, 2 A
2. Elektromanyetizmayı açıklayabilecektir. 1, 12, 14, 15, 2 A
2.3. Moleküler bağları ifade eder.
3. Optik ve uygulamalarını ilişkilendirebilecektir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel Büyüklükler ( Ölçme ve birim sistemleri) Ders Notları
2 Vektörel ve skaler büyüklükler Ders Notları
3 Vektörel ve skaler işlemler Ders Notları
4 Kinematik değişkenler ve hareket Ders Notları
5 Atışlar Ders Notları
6 Newton’un hareket yasaları Ders Notları
7 Newton’un hareket yasaları uygulamaları Ders Notları
8 İş-enerji teoremi ve güç Ders Notları
9 İş, güç, enerji uygulamaları Ders Notları
10 Coulomb yasası ve elektrik alan Ders Notları
11 Elektriksel potansiyel ve sığa Ders Notları
12 Amper yasası, Ohm yasası ve Joule yasası Ders Notları
13 Kirchhoff yasası Ders Notları
14 Manyetik Alan ( Alan çizgileri ve manyetik akı) Ders Notları
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir, Serway I, Serway II ( Serway Beichner)
Temel Fizik Cilt 1 - Mekanik, Temel Fizik Cilt: 2 (Stephen T. Thornton)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu