Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yoğun bakım fizyoterapisi kapsamında multidisipliner çalışma ve fizyoterapi gerektiren klinik problemleri ile klinik uygulama yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kardiyovasküler ve pulmoner anatomi,Klinik fizyoloji,YBÜ Türleri / Multidisipliner Ekip / Hasta Tipolojisi,YBÜ Fizyoterapisinde Teori ve Klinik Beceriler,Neden YBÜ ‘de Fizyoterapi ?,Mobilizasyon programları,Vaka Çalışması,YBÜ Teknolojisi ve Fizyoterapide Kullanımı,YBÜ ‘de Değerlendirme ve Klinik Karar,YBÜ’de Fizyoterapi Girişimleri ve Klinik Sorgulama,Fizyoterapi Endikasyon ve Kontraendikasyonları,Komplike Hastalarda Fizyoterapi,Diğer Hastalıkların Eşlik Ettiği YBÜ Hastalarında Fizyoterapi,Olgu Tartışmaları ve kanıta dayalı araştırmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yogˆun bakım izlemi alan olgularda nörolojik, muskuloskeletal, kardiyopulmoner fizyoterapi yaklas¸ımlarını tartıs¸abilmesi 1, 2 A
Yogˆun bakım ekibindeki digˆer profesyonellerin yaklas¸ımlarını tartıs¸abilmesi 1, 2 A
Farklı olgularda fizyoterapi yaklas¸ımlarını uygulayabilmesi 1, 2, 4 A
Kanıta dayalı uygulamaları açıklayabilmesi 1, 2 A
Yogˆun bakım fizyoterapisinde olguları ayırtedebilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kardiyovasküler ve pulmoner anatomi 3. kaynak, sayfa 287-302
2 Klinik fizyoloji 3. kaynak, sayfa 305-316
3 YBÜ Türleri / Multidisipliner Ekip / Hasta Tipolojisi 3. kaynak, sayfa 247-249
4 YBÜ Fizyoterapisinde Teori ve Klinik Beceriler 3. kaynak, sayfa 527
5 Neden YBÜ ‘de Fizyoterapi ? 3. kaynak, sayfa 249
6 Mobilizasyon programları 3. kaynak, sayfa 249-261
7 Vaka Çalışması https://www.youtube.com/watch?v=KaETxZs6Y7k
8 YBÜ Teknolojisi ve Fizyoterapide Kullanımı 3. kaynak, sayfa 249-250
9 YBÜ ‘de Değerlendirme ve Klinik Karar 3. kaynak, sayfa 527-530
10 YBÜ’de Fizyoterapi Girişimleri ve Klinik Sorgulama 3. kaynak, sayfa 530-535
11 Fizyoterapi Endikasyon ve Kontraendikasyonları 3. kaynak, sayfa 247-261
12 Komplike Hastalarda Fizyoterapi 3. kaynak, sayfa 530-535
13 Diğer Hastalıkların Eşlik Ettiği YBÜ Hastalarında Fizyoterapi 3. kaynak, sayfa 530-535
14 Olgu Tartışmaları ve kanıta dayalı araştırmalar www.pubmed.com
Kaynaklar
Ders notları verilecektir.
1. Hough A., Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence Base Approach to Respiratory and Cardiac Management ;2001.Cheltenham: Stanley Thornes Publishers. 2. Porter SB. Tidy’s Physiotherapy, 2008, Çeviri, Pelikan Yayıncılık. 3. Karaduman AA., Yılmaz ÖT.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon. Pelikan 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu