Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİDE YARDIMCI GEREÇLER 1+2 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yardımcı gereç kullanımını tartışmaktır..
Dersin İçeriği Bu ders; Yardımcı gereç ihtiyacı ve seçimi,Koltuk değneği, walker ve baston uygulamaları,Koltuk değneği, baston, walker ve paralel bar eğitimi,Tekerlekli sandalye ve çeşitleri,Tekerlekli sandalye seçimi ve özel ilaveleri,Tekerlekli sandalye eğitimi,Çevre ve mimari düzenlemeler,Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda teknoloji kullanımı,Robotik fizyoterapi uygulamaları,Üst ekstremite ve alt ekstremite robotik eğitimleri,Sanal gerçeklik,Rehabilitasyonda nano teknoloji uygulamaları,Ortez ve protez genel yaklaşımları,Genel tekrar ve güncel literatür; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan yardımcı gereçleri tanımlayabilmesi ve uygun çevre düzenlemesini planlayabilmesi 1, 10 A, C
Ambulasyon seviyesine göre yardımcı gereç ihtiyacını belirleyebilmesi ve bu yardımcı gereçlerin kullanımlarına ait eğitimlerini gerçekleştirebilmesi 18, 4 A, C
Tekerlekli sandalye çeşitlerini, ölçülerini, kişiye özel sandalye seçimini ve transfer yöntemlerini öğrenebilmesi 1, 18, 4 A, C
Robotik fizyoterapi, sanal gerçeklik ve nano teknolojiyi öğrenebilmesi ve hastaya özel uygulamaları yapabilmesi 1, 10, 21 A
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yardımcı gereçlere dair yapılan son araştırmaları öğrenebilmesi 1, 10 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yardımcı gereç ihtiyacı ve seçimi 2. kaynak s: 199-208, 3. kaynak s: 343-345.
2 Koltuk değneği, walker ve baston uygulamaları 2. kaynak s: 199-208, 3. kaynak s: 343-345.
3 Koltuk değneği, baston, walker ve paralel bar eğitimi 2. kaynak s: 199-208, 3. kaynak s: 343-345.
4 Tekerlekli sandalye ve çeşitleri 2. kaynak s: 199-208, 3. kaynak s: 343-345.
5 Tekerlekli sandalye seçimi ve özel ilaveleri 2. kaynak s: 199-208, 3. kaynak s: 343-345., 4. kaynak
6 Tekerlekli sandalye eğitimi 2. kaynak s: 199-208, 3. kaynak s: 343-345.; 4. kaynak
7 Çevre ve mimari düzenlemeler Ders Notu
8 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda teknoloji kullanımı Ders Notu
9 Robotik fizyoterapi uygulamaları Ders Notu
10 Üst ekstremite ve alt ekstremite robotik eğitimleri Ders Notu
11 Sanal gerçeklik Ders Notu
12 Rehabilitasyonda nano teknoloji uygulamaları Ders Notu
13 Ortez ve protez genel yaklaşımları 2. kaynak
14 Genel tekrar ve güncel literatür Tüm kaynaklar ve son 6 yıl ilgili literatür
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Algun, Z. C., Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon. DEÜ yayınları, 1998 2. Algun, Z. C., Ortez ve Protez Kullanan Hastalarda Rehabilitasyon, 1988 2. Porter, S, B., Tidy’s Physiotherapy, Pelikan Kitapevi, 2008 3. Karaduman, A., Yılmaz, Ö., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Genel Fizyoterapi, 1. Cilt. 4. Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitim Paketi (Dünya Sağlık Örgütü Tarafından 2012 yılında Tekerlekli Sandalye Hizmet Eğitim Paketi-Temel Seviye başlığı altında yayımlanmıştır) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78236/40/9789241503471_reference_manual_tur.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu