Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi Verenler Doç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı çalışma alanlarında hastalıkları önleme, problemleri çözme amacıyla fizyoterapi uygulamalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kavramı,Endüstride fizyoterapinin gelişimi,İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre fizyoterapi ve rehabilitasyonu ilgilendiren yasal yükümlülükler.,İş Analizinin yapılması,Kümülative travma disorders kavramı,Ağır iş çalışanlarında görülen hastalıklar ve fizyoterapisi,Ayakta çalışan fabrika işçilerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının içeriği,Oturarak çalışan fabrika işçilerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının içeriği,Farklı iş kolları ve mesleki hastalıklar - I; Oto tamircileri, marangozlar,Farklı iş kolları ve mesleki hastalıklar -II; Gıda sektörü, İnşaat işçileri,İş kazaları ve korunma önerileri,Sağlık endüstrisinde iş kazaları ve korunma yöntemleri,İş kazalarından korunmaya yönelik egzersiz programları,Güncel literatür değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Endüstriyel rehabilitasyonda Fizyoterapinin rol, görev ve gelişimini tanımlayabilmesi 1, 14, 3 A, D
Dünyada ve ülkemizde Endüstri alanında Fizyoterapiye dair çalışmaları özetleyebilmesi 1, 14, 3 A, D
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta fizyoterapiyi ilgilendiren konuları tanımlayabilmesi 1, 14, 3 A, D
Çalışma alanına dair koruyucu önlemleri listeleyebilmesi 1, 14, 3 A, D
Çalışanlara ve çalışma ortamına ait düzenlemeler ve yaklaşımları planlayabilmesi. 1, 14, 3 A, D
Çalışanlara yönelik eğitim programlarını düzenleyebilmesi 1, 14, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kavramı 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
2 Endüstride fizyoterapinin gelişimi 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
3 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre fizyoterapi ve rehabilitasyonu ilgilendiren yasal yükümlülükler. 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
4 İş Analizinin yapılması 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
5 Kümülative travma disorders kavramı 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
6 Ağır iş çalışanlarında görülen hastalıklar ve fizyoterapisi 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
7 Ayakta çalışan fabrika işçilerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının içeriği 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
8 Oturarak çalışan fabrika işçilerinde görülen kas iskelet sistemi hastalıkları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının içeriği 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
9 Farklı iş kolları ve mesleki hastalıklar - I; Oto tamircileri, marangozlar 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
10 Farklı iş kolları ve mesleki hastalıklar -II; Gıda sektörü, İnşaat işçileri 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
11 İş kazaları ve korunma önerileri 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
12 Sağlık endüstrisinde iş kazaları ve korunma yöntemleri 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
13 İş kazalarından korunmaya yönelik egzersiz programları 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
14 Güncel literatür değerlendirmesi 1. kaynaktan ilgili bölümün okunması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Working Postures and Movements Tools for Evaluation and Engineering, Nico J. Delleman, Christine M. Haslegrave, Don B. Chaffin, 2004 by CRC Press LLCZ. 2. Essentials of Musculoskeletal Care 4th edition John F Sarwark MD, Sep 1, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 101
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu