Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Arda KEBAPCI
Dersi Verenler Prof.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Egzersiz fizyolojisi amacı, yaşam tarzı, egzersiz ve davranış değişikliği ile, yaralanma ve kronik hastalıkları önlemek ve yönetmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; ATP Üretme Mekanizmaları ve Enerji Üretimi Kaynakları,Kasların Egzersize Uyumu,Vücut Hareketlerinin Kontrolü,Egzersiz Sırasında Pulmoner Ventilasyon, Gaz Değişimi ve Gazların Taşınması,,Solunumun Kontrolü, Asit-Baz dengesi ve Düzenleme Mekanizması,Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Regülasyon ve İntegrasyon,Kardiyovasküler Sistemin Fonksiyonel Kapasitesi, Egzersize Uyumu,Egzersizde Hormonal Uyumlar, Diyabet ve egzersiz, obezite ve egzersiz,Egzersiz Performansı ve Çevresel Faktörler,İstirahatte ve Fiziksel Aktivitede Enerji Harcaması,Kişisel Farklılıklar ve Enerji Kapasitelerinin Ölçülmesi,Egzersiz Sonrası Toparlanma,Aerobik ve Anaerobik Güç Eğitimi,Yaşlanma ve Egzersiz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişkiyi tam bir anlayışla kavrayabilmesi 1, 2, 21 A
Egzersizi tartışıp sağlığa etkilerini açıklayabilmesi 1, 2, 21 A
Kardiyopulmoner, metabolik, kas-iskelet sistemi ve nöromüsküler rehabilitasyonu tartışabilmesi 1, 2, 21 A
Problem çözme becerisi kazanıp farklı rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 2, 21 A
Egzersiz tabanlı klinik testlerin geniş bir yelpazede yürütülmesinde yetkinlik kazanabilmesi 1, 2, 21 A
Hastalıktan korunmak ve kronik hastalıkların yönetilmesi için egzersizin kullanıldığı yaşam tarzı değişikliği programlarını sunabilmesi 1, 2, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 ATP Üretme Mekanizmaları ve Enerji Üretimi Kaynakları 2. kaynak sayfa, 11-35
2 Kasların Egzersize Uyumu 2. kaynak sayfa, 35-57
3 Vücut Hareketlerinin Kontrolü 2. kaynak sayfa, 38-47
4 Egzersiz Sırasında Pulmoner Ventilasyon, Gaz Değişimi ve Gazların Taşınması, 2. kaynak sayfa, 57-75
5 Solunumun Kontrolü, Asit-Baz dengesi ve Düzenleme Mekanizması 2. kaynak sayfa, 62-67
6 Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Regülasyon ve İntegrasyon 2. kaynak sayfa, 75-86
7 Kardiyovasküler Sistemin Fonksiyonel Kapasitesi, Egzersize Uyumu 2. kaynak sayfa, 86-95
8 Egzersizde Hormonal Uyumlar, Diyabet ve egzersiz, obezite ve egzersiz 2. kaynak sayfa, 95-107
9 Egzersiz Performansı ve Çevresel Faktörler 2. kaynak sayfa, 143-171
10 İstirahatte ve Fiziksel Aktivitede Enerji Harcaması 2. kaynak sayfa, 171-187
11 Kişisel Farklılıklar ve Enerji Kapasitelerinin Ölçülmesi 2. kaynak sayfa, 5-11
12 Egzersiz Sonrası Toparlanma http://docplayer.biz.tr/3649113-Egzersiz-sonrasi-toparlama.html
13 Aerobik ve Anaerobik Güç Eğitimi 2. kaynak sayfa,129 -143
14 Yaşlanma ve Egzersiz 2. kaynak sayfa, 206-211
Kaynaklar
Power Point Ders Notları
1.Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance Fifth Edition William D. McArdle BS M.Ed PhD (Author), Frank I. Katch Frank I. Katch (Author) 2. Birch K., MacLaren D., George K. Sport and Exercise Physiology. BIOS, 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 101
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu