Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Zeliha Candan ALGUN, Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM, Öğr.Gör. BURAK MENEK, Öğr.Gör. Emre DANSUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi-rehabilitasyonda farklı ve güncel tedavi yöntemleri ve kullanımlarını değerlendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Plyometrik egzersizler,Swiss Ball egzersizleri,Göz hastalıklarında egzersiz,Vestibuler rehabilitasyon değerlendirme ve uygulamaları,Stroke hastalarında yoga kullanımı,Qigong tedavisi,Nöropsikolojik rehabilitasyon,Ağrı ve fizyoterapi yöntemleri,Stres inkontinansta fizyoterapi,Kronik böbrek hastalıklarında fizyoterapi,Kafa travmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon,Yara iyileşmesinde fizyoterapi,Diyabet fizyoterapisi,Kanıta dayalı araştırmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Vestibuler rehabilitasyonu, Vertigo ve Meniere hastalığı fizyoterapisini tartışabilmesi 1, 4 A
Plyometrik uygulamaları özetleyebilmesi 1, 4 A
Swiss Ball egzersizlerini tartışabilmesi 1, 4 A
Yoga ve Qigong tedavisini tartışabilmesi 1, 4 A
Ağrı ve nöropsikolojik rehabilitasyonu açıklayabilmesi 1, 4 A
Stres inkontinans ve kronik böbrek hastalığında fizyoterapi yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 4 A
Yara iyileşmesini tartışabilmesi 1, 4 A
Kanıta dayalı araştırmaları özetleyebilmesi 1, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Plyometrik egzersizler 4. kaynak sayfa, 119-142
2 Swiss Ball egzersizleri 4. kaynak sayfa, 157-170
3 Göz hastalıklarında egzersiz web taraması
4 Vestibuler rehabilitasyon değerlendirme ve uygulamaları 1. kaynak sayfa, 149-153
5 Stroke hastalarında yoga kullanımı 5. kaynak sayfa, 691-697
6 Qigong tedavisi http://ymaa.com/files/B2672SimpleQigongExercisesSample.pdf
7 Nöropsikolojik rehabilitasyon http://www.itfnoroloji.org/semi2/npsikoloji.htm
8 Ağrı ve fizyoterapi yöntemleri 5. kaynak sayfa, 103-130
9 Stres inkontinansta fizyoterapi 5. kaynak sayfa, 487-501
10 Kronik böbrek hastalıklarında fizyoterapi 1. kaynak sayfa, 23-42
11 Kafa travmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon 5. kaynak, sayfa 460-463
12 Yara iyileşmesinde fizyoterapi 1. kaynak sayfa, 249-266
13 Diyabet fizyoterapisi 5. kaynak sayfa, 471-485
14 Kanıta dayalı araştırmalar www.pubmed.com
Kaynaklar
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2043. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006. 3- JA DeLisa, BM Gans, NE Walsh. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practise. Fourth Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 4- Gelecek N, Terapatik Egzersiz Güncel Yaklaşımlar, O'Tıp Kitapevi,2016 5- Karaduman A, Yılmaz ÖT, Fizyoterapi Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi,Pelikan,2016 6-
1- JA DeLisa, BM Gans, NE Walsh. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practise. Fourth Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 2- Susan J Herdman. Vestibuler Rehabilitation. FA Davis Company, 2007. 3- Peggy A. Houglum. Therapeutic Exercise for musculuskeletal Injuries. Human Kinetics, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu