Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA IV 0+8 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi gerektiren hastalıklarda tedavi programını planlama ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama,Teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama,Romatizmal hastalıklara fizyoterapi ve ergonomi,Romatoid artrit alevlenmesinde ortezleme,Spondilartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon,Kronik dejeneratif hastada fizyoterapi,Cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemleri,Mastektomi sonrası fizyoterapi,Toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi,El cerrahisinde fizyoterapi,Hemiplejik hastada bobath konsepti,Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemleri,Kas hastalıklarında rehabilitasyon,Paraplejik hastada mobilizasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Romatoid artitte ortezleme, spondiloartropatilerde ve kronik dejeneratif hastada fizyoterapi, ev-iş-çevre düzenlenmesi gibi romatizmal hastalıklara özel fizyoterapi yaklaşımlarını planlayabilmesi 10, 18, 21, 4 A, C
Ağrı tedavisinde elektrofiziksel ajanlar ve manuel terapi yöntemleri gibi tedavi yaklaşımlarını tanımlayıp uygulayabilmesi 10, 18, 2, 4 A, B, C
Romatizmal hastalıklarda; kronik hastalık durumlarında ve alevlenme döneminde rehabilitasyon uygulamalarını öğrenebilmesi 10, 18, 4 A, C
Toraks cerrahisi sonrası hastane içi fizyoteri yaklaşımlarını, el, abdominal cerrahi ve mastektomi sonrası gibi cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerini ve aşamalarını öğrenebilmesi 10, 18, 4 A, B, C
Hemiplejik hastada Bobath, Todd-Davies ve Brunstrom konseptlerini tanımlayıp uygulayabilmesi 10, 11, 18, 21, 3, 4 C
Nöromusküler hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımlarını öğrenebilmesi 10, 18, 3, 4 A, B, C
Parapleji gibi farklı nörolojik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon ve transfer yöntemlerini öğrenebilmesi 10, 18, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama 1. kaynak
2 Teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama 1. kaynak
3 Romatizmal hastalıklara fizyoterapi ve ergonomi 1. kaynak, 8. kaynak Cilt 1 s:529-539.
4 Romatoid artrit alevlenmesinde ortezleme 1. kaynak, 8. kaynak Cilt 1 s:529-539.
5 Spondilartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon 1. kaynak, 8. kaynak Cilt 1 s: 603-613.
6 Kronik dejeneratif hastada fizyoterapi 1. kaynak, 8. kaynak
7 Cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemleri 1. kaynak, 3. kaynak
8 Mastektomi sonrası fizyoterapi 6. kaynak
9 Toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi 1. kaynak, 3 kaynak
10 El cerrahisinde fizyoterapi 1. kaynak, 8. kaynak Cilt 2 s: 391-413.
11 Hemiplejik hastada bobath konsepti 2. Kaynak, 4. Kaynak s:1-17, 5. Kaynak s: 125-152.
12 Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemleri 1. Kaynak, 5 Kaynak s: 125-152.
13 Kas hastalıklarında rehabilitasyon 7. Kaynak
14 Paraplejik hastada mobilizasyon 1. kaynak, 3. kaynak
Kaynaklar
1. C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2. B Bobath. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. Butterworth-Heinemann, 1990. 3. Porter. S., Tidy’s Physiotherapy. Çev. Elsevier, 2003. 4. Lynch-Ellerington M. Bobath Kavramı (Çeviri). Pelikan Yayınevi, 2012. 5. İnme Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2013. 6. Erbahçeci F., Algun C., Mastektomi ve Fizyoterapisi. 7. Karaduman A., Yılmaz Ö, Alemdaroğlu İ., Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Güneş Tıp Kitabevleri, 2014 8. Karaduman A., Yılmaz Ö., Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu