Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ, Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ, Öğr.Gör. BURAK MENEK, Öğr.Gör. Emre DANSUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı klinik tanısı olan vakalarda doğru tedavi stratejilerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Klinik problem çözmenin kavramsal boyutu,Biyopsikososyal model,Kanıta dayalı uygulama,Kanıta dayalı uygulama,Vakaların belirlenmesi ve gruplara bildirilmesi,Vakaların gruplar tarafından danışmanlar eşliğinde değerlendirilmesi,Sınıf içi ortamda vakaların değerlendirme sonuçlarının sunulması,Bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi,Kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerinin sunulması,Vakayı temel alan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının sunulması,Vakayla ilgili sınıf için tartışma ve oluşturulan klinik soruların belirlenmesi,Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi,Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel kaynakları araştırma ve elde edilen bilgileri vakayla ilişkili kullanabilmesi 1, 11, 18 A
Grup içinde vaka çalışmalarında problem; bozukluk, aktivite ve katılım düzeyini fizyoterapi açısından değerlendirebilmesi 1, 11, 18 A
Biopsikososyal modeli klinik karar verme sürecinde uygulayabilmesi 1, 11, 18 A
Klinik yaklaşımlar ve vakayla klinik karar verme sürecinde grup çalışması becerilerini kullanabilmesi 1, 11, 18 A
Vakayla ilgili kısa ve uzun dönem tedavi hedefleri ve tedavi planını bilimsel temellere dayalı olarak tartışabilmesi 1, 11, 18 A
Diğer görüşleri bilimsel temellere dayalı olarak tartışabilmesi 1, 11, 18 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Klinik problem çözmenin kavramsal boyutu Klinik gözlem
2 Biyopsikososyal model Ders notu
3 Kanıta dayalı uygulama Önceden verilen makale örneği
4 Kanıta dayalı uygulama Önceden verilen makale örneği
5 Vakaların belirlenmesi ve gruplara bildirilmesi Klinik gözlem
6 Vakaların gruplar tarafından danışmanlar eşliğinde değerlendirilmesi Klinik gözlem
7 Sınıf içi ortamda vakaların değerlendirme sonuçlarının sunulması Klinik çalışma
8 Bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi Klinik gözlem
9 Kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerinin sunulması Klinik çalışma
10 Vakayı temel alan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının sunulması Vakayla ilgili 2 ve 3. sınıf ders notlarından hazırlanma
11 Vakayla ilgili sınıf için tartışma ve oluşturulan klinik soruların belirlenmesi Vakayla ilgili 2 ve 3. sınıf ders notlarından hazırlanma
12 Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi Vakayla ilgili literatür araştırma
13 Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi Vakayla ilgili literatür araştırma
14 Genel tekrar Klinik problemlerin belirlenmesi
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1- Susan Edwards. Neurological Physiotherapy: A Problem-Solving Approach, Churchill Livingstone, 2002. 2- Porter , S. Tidy’s Physiotherapy.Çeviri, Elsevier, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu