Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi Verenler Doç.Dr. Devrim TARAKCI, Öğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı rehabilitasyonun farklı alanlarında teknolojinin kullanımını ve konvansiyonel rehabilitasyona entegrasyonunun öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Teknolojik rehabilitasyon ve nöroplastisite,Sanal Gerçeklik,Rehabilitatif oyun geliştirme süreci,Video bazlı oyunlar ve rehabilitasyon,Atalet sensörleri ile hareket analizi ve rehabilitasyon,Robotik Rehabilitasyon,Rehabilitasyonda giyilebilir teknolojiler,Kognitif rehabilitasyonda teknoloji,Kas Stimülasyon Teknikleri ve Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon,Mobiliteye Yardımcı Teknolojiler,Fiziksel Aktiviteyi Geliştiren Teknolojiler,Bilişim ve Eğitim Teknolojileri,Fizyoterapi Eğitiminde Teknolojik Çözümler,Teknoloji Destekli Pulmoner Rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Teknoloji destekli sistemlerin rehabilitasyonda değerlendirme ve analiz amaçlı kullanımının öğrenilebilmesi
Teknolojinin rehabilitasyon gereksinimi olan bireylerde tedavi edici, rehabilitatif rolünün kavranması
Teknoloji destekli uygulamaların kişinin bağımsızlığını kazanmada asistif rolünün öğrenilmesi
Kişi ve sağlık çalışanları için teknolojinin eğitimde kullanımının öğrenilmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Teknolojik rehabilitasyon ve nöroplastisite Kaynak kitap 1. bölümün okunması
2 Sanal Gerçeklik Kaynak kitap ikinci bölümün okunması
3 Rehabilitatif oyun geliştirme süreci Kaynak kitabın 3. bölümünün okunması
4 Video bazlı oyunlar ve rehabilitasyon Kaynak kitabın dördüncü bölümünün okunması
5 Atalet sensörleri ile hareket analizi ve rehabilitasyon Kaynak kitabın beşinci bölümünün okunması
6 Robotik Rehabilitasyon Kaynak kitabın 6. bölümünün okunması
7 Rehabilitasyonda giyilebilir teknolojiler Kaynak kitabın 7. bölümünün okunması
8 Kognitif rehabilitasyonda teknoloji Kaynak kitabın sekizinci kısmının okunması
9 Kas Stimülasyon Teknikleri ve Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon Kaynak kitabın 9. bölümünün okunması
10 Mobiliteye Yardımcı Teknolojiler Kaynak kitabın 10. bölümünün okunması
11 Fiziksel Aktiviteyi Geliştiren Teknolojiler Kaynak kitabın 11. bölümünün okunması
12 Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Kaynak kitabın 12. bölümünün okunması
13 Fizyoterapi Eğitiminde Teknolojik Çözümler Kaynak kitabın 13. bölümünün okunması
14 Teknoloji Destekli Pulmoner Rehabilitasyon Kaynak kitabın 14. bölümünün okunması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu