Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKSEL AKTİVİTE I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ve fiziksel aktivite kavramlarını tanıtmak, aktivite ve egzersizlerin sağlıklı yaşamdaki önemini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlığın tanımı ve temel sağlık,Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor,Fiziksel aktivite,İnaktivite,Fiziksel uygunluk,Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi,Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi,Egzersiz eğitimi prensipleri,Egzersiz eğitimi yöntemleri,Egzersiz öncesi değerlendirme,Egzersiz tipleri,Egzersiz reçetelendirme,Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları,Yaralanmalarda acil müdahale; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlıkla ilgili temel kavramları değerlendirebilmesi 1, 2, 8 A
Sağlığı etkileyen faktörleri açıklayabilmesi 1, 2, 8 A
Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki yerini tartışabilmesi 1, 2, 8 A
Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor kavramlarını tanımlayabilmesi 1, 2, 8 A
Fiziksel uygunluk kavramını ve unsurlarını tanımlayabilmesi 1, 2, 8 A
Egzersiz eğitimi prensiplerini ve egzersiz reçetelendirmesini tartışabilmesi 1, 2, 8 A
Yaralanmalarda acil müdahile prensiplerini tanımlayabilmesi 1, 2, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlığın tanımı ve temel sağlık Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
2 Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
3 Fiziksel aktivite Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
4 İnaktivite Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
5 Fiziksel uygunluk Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
6 Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
7 Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
8 Egzersiz eğitimi prensipleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
9 Egzersiz eğitimi yöntemleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
10 Egzersiz öncesi değerlendirme Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
11 Egzersiz tipleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
12 Egzersiz reçetelendirme Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
13 Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
14 Yaralanmalarda acil müdahale Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1-Essentials of Exercise physiology, W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 2000 2-Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, 6. baskı, N. Akgün, Ege Üniv. Basımevi, 1996 3-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeler ve Uygulamalar C:1, 4. Baskı (Bölüm-17), Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2007 4-Spor yaralanmalarında FTR prensipleri, N. Ergun, G. Baltacı, Hacettepe Üniv. FTRYO yayınları, 2006, Ankara 5-Therapeutic Exercise C.M. Hall, L.T.Brody, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 67
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu