Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Emre DANSUK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Emre DANSUK, Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi-Rehabilitasyonun ulusaql ve uluslararası yapılanması, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları ve ısı-ışık prensiplerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş,Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı ve yurt içi/yurt dışı tarihsel gelişimi,Fizyoterapi ve rehabilitasyonun içerik ve kapsamı,Fizyoterapistlerin profesyonel yeterlilikleri ve rolleri,Fizyoterapi'de multidisipliner yaklaşım ve hasta ilişkileri,Ülkemizde ve yurt dışında fizyoterapi uygulamaları,Sağlık Bakanlığı kanun ve yönetmelikleri,Etik kavramı ve deontoloji nedir?,Sağlık personeli-sağlık personeli, hasta-sağlık personeli, hasta yakını-sağlık personeli ilişkilerinde deontoloji,Rehabilitasyonda ekip çalışması nedir? Ekip çalışmasının özellikleri ve önemi, ekip çalışması kavramları ve modelleri nelerdir?,Etik ve hukuk kavramı, hasta hakları, çocuk hakları ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensipleri ve mesleki deontoloji,Mesleki deontoloji ve ulusal/uluslararası etik deklerasyonlar,Fizyoterapi'de etik sorunlar ve çözüm yolları,Saha çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki uygulamaları tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Fizyoterapistlik mesleğini ve fizyoterapistin sorumluluklarını tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Fizyoterapide etik prensipleri ve diğer sağlık meslekleri ile fizyoterapistliği tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarında ekip çalışmasını ifade edebilmesi 1, 10, 2 A
Fizyoterapistin görevlerini açıklayabilmesi 1 A
Hasta-fizyoterapist ilişkisinde etik prensipleri tanımlayabilmesi 1, 10, 17, 2 A
Hasta yakınları ile iletişimin özelliklerini tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Web araştırması
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı ve yurt içi/yurt dışı tarihsel gelişimi Web araştırması, 1. Kaynak sayfa:1-12
3 Fizyoterapi ve rehabilitasyonun içerik ve kapsamı Web araştırması
4 Fizyoterapistlerin profesyonel yeterlilikleri ve rolleri Web araştırması, 1. kaynak sayfa:27-32
5 Fizyoterapi'de multidisipliner yaklaşım ve hasta ilişkileri Ders notları ve web araştırması
6 Ülkemizde ve yurt dışında fizyoterapi uygulamaları Ders notları ve web araştırması, 1. kaynak sayfa:33-38
7 Sağlık Bakanlığı kanun ve yönetmelikleri Ders notları ve web araştırması
8 Etik kavramı ve deontoloji nedir? Ders notları ve web araştırması, 1. kaynak sayfa:13-26
9 Sağlık personeli-sağlık personeli, hasta-sağlık personeli, hasta yakını-sağlık personeli ilişkilerinde deontoloji Ders notları ve web araştırması
10 Rehabilitasyonda ekip çalışması nedir? Ekip çalışmasının özellikleri ve önemi, ekip çalışması kavramları ve modelleri nelerdir? Ders notları ve web araştırması
11 Etik ve hukuk kavramı, hasta hakları, çocuk hakları ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensipleri ve mesleki deontoloji Ders notları ve web araştırması
12 Mesleki deontoloji ve ulusal/uluslararası etik deklerasyonlar Ders notları ve web araştırması
13 Fizyoterapi'de etik sorunlar ve çözüm yolları Ders notları ve web araştırması
14 Saha çalışması Web araştırması
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1. Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler, 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş', İstanbul Tıp Kitapevi, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu