Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK NÖROLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özge ARICI DÜZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Özge ARICI DÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik nörolojiyi, tanı yöntemlerini ve nörolojik hastalıkları, ortaya çıkış mekanizmalarını tanımlayabilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Motor sistem ve felçler, Kas erimesi, Refleks ve tonus bozuklukları,Duyu bozuklukları, Serebeller sistem ve Koordinasyon bozuklukları, Ekstrapiramidal sistem ve istemsiz hareketler.,Duruş ve yürüyüş, Sfinkter bozuklukları,Ağrı, Yüksek bilişsel işlevler ve bozuklukları,Çocuğun nörolojik gelişimi ve muayenesi,Nörolojik muayene, Nörolojide kullanılan tanı/laboratuar yöntemleri,Sinir sisteminin doğumsal ve gelişimsel hastalıkları,Serebrovasküler hastalıklar, Baş ağrısı,Demiyelinizan hastalıklar ve MS,Omirilik hastalıkları (Motor nöron dahil,Periferik sinir hastalıkları, Kas ve nöromüsküler bileşke hastalıkları,Hareket Bozuklukları, Yaşlılık ve Demanslar,Epilepsi, uyku, bilinç ve bozuklukları,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Nörolojik gelişimi, doğumsal ve gelişimsel nörolojik hastalıkları tanımlayabilmesi 1, 12 A, E
Nörolojik hastalıkların temel semptomlarını tartışabilmesi 1, 12 A, E
Ağrı mekanizmalarını açıklayabilmesi 1, 12 A, E
Duruş ve yürüyüş bozukluklarını sınıflandırıp tanımlayabilmesi 1, 12 A, E
Nörolojik hastalıkların klinik özelliklerini tartışabilmesi 1, 12 A, E
Kas hastalıklarını ayırt edebilmesi 1, 12 A, E
Serebrovasküler hastalıkları analiz edebilmesi 1, 12 A, E
Omurilik ve periferik sinir hastalıklarını tanımlayabilmesi 1, 12 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Motor sistem ve felçler, Kas erimesi, Refleks ve tonus bozuklukları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
2 Duyu bozuklukları, Serebeller sistem ve Koordinasyon bozuklukları, Ekstrapiramidal sistem ve istemsiz hareketler. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
3 Duruş ve yürüyüş, Sfinkter bozuklukları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
4 Ağrı, Yüksek bilişsel işlevler ve bozuklukları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
5 Çocuğun nörolojik gelişimi ve muayenesi Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
6 Nörolojik muayene, Nörolojide kullanılan tanı/laboratuar yöntemleri Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
7 Sinir sisteminin doğumsal ve gelişimsel hastalıkları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
8 Serebrovasküler hastalıklar, Baş ağrısı Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
9 Demiyelinizan hastalıklar ve MS Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
10 Omirilik hastalıkları (Motor nöron dahil Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
11 Periferik sinir hastalıkları, Kas ve nöromüsküler bileşke hastalıkları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
12 Hareket Bozuklukları, Yaşlılık ve Demanslar Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
13 Epilepsi, uyku, bilinç ve bozuklukları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
14 Genel tekrar Önceden verilen ders notuna çalışılması
Kaynaklar
Ders notu verilecektir
1. Nöroloji e-kitabı Yazanlar: İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Editörler: A. Emre Öge, Betül Baykan http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 47
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu