Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİ II 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ, Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemipleji sonrası görülen klinik özellikleri ve tedavisinde kullanılan Nörofizyolojik Yaklaşımları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Serebrovasküler hastalıklar, risk faktörleri, klinik özellikleri.,2. Hemipleji rehabilitasyonunda genel prensipler, nörofizyolojik yaklaşımlar ve etki mekanizmaları.,3. Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı-Bobath yöntemine giriş.,4. Bobath yaklaşımında değerlendirme.,5. Bobath yaklaşımına göre gövde ve üst ekstremite teknikleri,6. Bobath yaklaşımına göre alt ekstremite teknikleri ve yürüme eğitimi,7. Hemipleji rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemi ve değerlendirme,8. Brunnstrom yöntemine göre gövde ve üst ekstremite teknikleri,9. Brunnstrom yöntemine göre alt ekstremite teknikleri,10. Hemipleji rehabilitasyonunda Tood-Davies Yöntemi,11. Hemipleji rehabilitasyonunda Johnstone yöntemi,12. Hemipleji rehabilitasyonunda Konduktif eğitim yöntemi,13. Nörofizyolojik yaklaşımların karşılaştırılması,14. Nörofizyolojik yaklaşımların karşılaştırılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hemipleji sonrası görülen klinik özellikleri ayırtedebilmesi 1, 2, 8 A, B
Hemiplejiye bağlı klinik problemleri tanımlayabilmesi 1, 2, 8 A, B
Hastanın değerlendirilmesi için kullanılan yöntemleri açıklayabilmesi 1, 8 A, B
Değerlendirme sonuçlarına göre hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyonunu uygulayabilmesi 1, 2, 8 A, B
Hemipleji tedavisinde kullanılan Nörofizyolojik Yaklaşımların mekanizmalarını tartışabilmesi 1, 2, 8 A, B
Nörofizyolojik tedavi egzersizlerini uygulayabilmesi 1, 2, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Serebrovasküler hastalıklar, risk faktörleri, klinik özellikleri. 1. Kaynak, Sayfa 1-9
2 2. Hemipleji rehabilitasyonunda genel prensipler, nörofizyolojik yaklaşımlar ve etki mekanizmaları. 1. Kaynak, Sayfa 1-9
3 3. Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı-Bobath yöntemine giriş. 1. Kaynak, Sayfa 65-93
4 4. Bobath yaklaşımında değerlendirme. 1. Kaynak, Sayfa 65-93
5 5. Bobath yaklaşımına göre gövde ve üst ekstremite teknikleri 1. Kaynak, Sayfa 65-93
6 6. Bobath yaklaşımına göre alt ekstremite teknikleri ve yürüme eğitimi 1. Kaynak, Sayfa 65-93
7 7. Hemipleji rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemi ve değerlendirme 1. Kaynak, Sayfa 16-31
8 8. Brunnstrom yöntemine göre gövde ve üst ekstremite teknikleri 1. Kaynak, Sayfa 16-31
9 9. Brunnstrom yöntemine göre alt ekstremite teknikleri 1. Kaynak, Sayfa 16-31
10 10. Hemipleji rehabilitasyonunda Tood-Davies Yöntemi 2. Kaynak
11 11. Hemipleji rehabilitasyonunda Johnstone yöntemi 1. Kaynak, Sayfa 145-159
12 12. Hemipleji rehabilitasyonunda Konduktif eğitim yöntemi Önceden verilen ders notu
13 13. Nörofizyolojik yaklaşımların karşılaştırılması 1. Kaynak, Sayfa 201
14 14. Nörofizyolojik yaklaşımların karşılaştırılması 1. Kaynak, Sayfa 201
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Otman S, Karaduman A, Livanelioğlu A (Eds) HÜ Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO Yayınları 25, Dizayn Ofset, Ankara 2001. 2. Z. Candan Algun (ed.) Fizyoterapi Rehabilitasyon DEÜ yayınları, 2012 3. Restoration of Normal Movement after Stroke. Johnstone M, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1995 4. The Stroke Clinician’s Handbook, A Practical Guide to the Care of Stroke Patients. Gan RN, Ramani NV (Eds), World Scientific Publishing, Singapore, 2008 5. Medipol Üniversitesi e-kaynakları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 15 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 20 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu