Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKSEL AKTİVİTE II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıklı yaşam için yapılabilecek uygun egzersiz ve sportif aktiviteleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Aerobik egzersizler ve endurans egzersizleri,Aerobik egzersizler ve endurans egzersizleri,Anaerobik egzersizler ve kuvvetlendirme egzersizleri,Esneklik egzersizleri,Esneklik egzersizleri,Pilates egzersizleri,Pilates egzersizleri,Yoga eğitimi,Tai-chi eğitimi,Tai-chi eğitimi,Obesite ve egzersiz,Obesite ve egzersiz,Çocuk ve adölesanlarda egzersiz,Kronik hastalıklarda egzersiz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel egzersiz uygulamalarını karşılaştırabilmesi 1, 2, 8 A
Özel egzersiz uygulamalarını ayırt edebilmesi 1, 2, 8 A
Özel egzersizlerin prensiplerini açıklayabilmesi 1, 2, 8 A
Özel gruplara yönelik egzersiz yöntemlerini planlayabilmesi 1, 2, 8 A
Kronik hastalıklar için egzersizleri tanımlayabilmesi 1, 2, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Aerobik egzersizler ve endurans egzersizleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
2 Aerobik egzersizler ve endurans egzersizleri Egzersizlerin Uygulanması
3 Anaerobik egzersizler ve kuvvetlendirme egzersizleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
4 Esneklik egzersizleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
5 Esneklik egzersizleri Egzersizlerin Uygulanması
6 Pilates egzersizleri Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
7 Pilates egzersizleri Egzersizlerin Uygulanması
8 Yoga eğitimi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
9 Tai-chi eğitimi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
10 Tai-chi eğitimi Egzersizlerin Uygulanması
11 Obesite ve egzersiz Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
12 Obesite ve egzersiz Egzersizlerin Uygulanması
13 Çocuk ve adölesanlarda egzersiz Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
14 Kronik hastalıklarda egzersiz Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1-Essentials of Exercise physiology, W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 2000 2-Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, 6. baskı, N. Akgün, Ege Üniv. Basımevi, 1996 3-Therapeutic Exercise C.M. Hall, L.T.Brody, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 1999 4- Pathology Implication for Physical Therapists. Goodman C.C., Fuller K.S., Saunders Elsevier, St. Louis, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 67
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu