Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TANI YÖNTEMLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel olarak tıbbi tanı yöntemlerinin değerlendirilebilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel olarak tanı yöntemleri,Radyodiagnostik tanı yöntemleri,Solunum sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri,Kalp-Damar hastalıklarında tanı yöntemleri,Prenatal tanı yöntemleri,Ortopedide tanı yöntemleri,Göz hastalıklarında tanı yöntemleri,Kulak –Burun-Boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri,Nörolojik tanı yöntemleri,Beyin cerrahisinde tanı yöntemleri,Genç ve yaşlı hastaya tanısal yaklaşım,Sporcu sağlığında tanısal yaklaşım,Fizyoterapide tanısal değerlendirme,Saha eğitimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel Tıbbi ve radyodiagnostik tanı yöntemlerini tanımlayabilmesi, açıklayabilmesi ve ayırt edebilmesi. 1, 10, 2 A
Kalp-damar-solunum sistemi hastalıkları ve tanı yöntemlerini tartışabilmesi. 1, 12, 2 A
Ortopedik travma durumunda, preoperatif, postoperatif uygulamalarda öngörülen tanı yöntemlerini açıklayabilmesi. 1, 10, 12, 2, 3 A
Göz ve Kulak-Burun-Boğaz hastalıklarında uygulanan tanı yöntemlerini açıklayabilmesi. 1, 12 A
Nörolojik tanı yöntemleri ve hastalıkları tartışabilmesi. 1, 12, 3 A
Sporcu sağlığı açısından uygulanması gereken tanısal yaklaşımı tartışabilmesi. 1, 10, 12, 2, 3 A
Fizyoterapide uygulanan tanı yöntemlerini tartışabilmesi. 1, 10, 12, 15, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
2 Radyodiagnostik tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
3 Solunum sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
4 Kalp-Damar hastalıklarında tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
5 Prenatal tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
6 Ortopedide tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
7 Göz hastalıklarında tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
8 Kulak –Burun-Boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
9 Nörolojik tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
10 Beyin cerrahisinde tanı yöntemleri 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
11 Genç ve yaşlı hastaya tanısal yaklaşım 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
12 Sporcu sağlığında tanısal yaklaşım 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
13 Fizyoterapide tanısal değerlendirme 1. Önceden verilmiş ders sunumu 2. Web taraması
14 Saha eğitimi
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1. Ders sunumları 2. Web taraması 3.Konuyla ilgili tüm tıbbi kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu