Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri hakkında genel kavramları incelemek ve genetik mekanizmalar konularında bilgilendirmektir. Tıbbi biyoloji ve genetiğe ait kavramlar ile hücresel işleyişin mekanizmalarını incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi Biyoloji’ye giriş ve hücre inceleme metodları,Hücre organizasyonu, hücre membranı ve özellikleri,Hücre organelleri, hücre iskeleti ve hücresel bağlantılar,Hücre zarında taşınma ve uyarı iletimi,Hücresel enerji ve metabolizma,Genetik materyal, nükleik asitler: DNA – RNA ve replikasyon,Transkripsiyon ve translasyon,Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi,Kromozomal yapı ve sayı anomalileri,DNA hasarı ve onarım mekanizmaları,Hücre yaşlanması, apoptoz ve kanser,Mendel genetiği ve kalıtım biçimleri,Kök hücre biyolojisi ve tedavileri,İnsan genom projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tıbbi biyolojinin kapsamını öğrenir. Hücrenin özelliklerini ve farklı hücre tiplerini tanımlar, hücre inceleme metotlarını tanımlar. 1, 2, 3 A
Hücrede bulunan makromolekülleri tanımlar ve özelliklerine göre sınıflandırır. 1, 2, 3 A
Hücre iskeletinin yapısını ve fonksiyonunu açıklar. Hücre organellerini ve hücrenin yaşamını sürdürmesindeki rolünü açıklar. 1, 2, 3 A
Hücre zarından taşınma mekanizmalarını tanımlar ve ayrıştırır. 1, 2, 3 A
DNA replikasyonunu tanımlar. 1, 2, 3 A
Genlerin transkripsiyonu ve translasyonunu tanımlar, protein sentezi ile ilişkisini kurar. 1, 2, 3 A
DNA hasarını ve yol açan etmenleri açıklar. Onarım mekanizmalarını sınıflandırır ve açıklar. Aziz Sancar’ın çalışması ile ilişki kurar. Kromozom anomalisi ve mutasyonu tanımlar, genetik hastalıklar ile ilişkisini kurar. 1, 2, 3 A
Moleküler biyolojide kullanılan tekniklerin amaçlarını kavrar. 1, 2, 3 A
Hücre döngüsünü, bölünmesini ve evrelerini tanımlar. 1, 2, 3 A
Hücre yaşlanmasını ve nedenlerini açıklar. Hücre ölümü ve kanserleşmeyi tanımlar 1, 2, 3 A
Kök hücrelerin temek özelliklerini tanımlar ve diğer hücre türlerinden ayrıştırır. 1, 2, 3 A
Kalıtım ile ilgili temek kavramları tanımlar 1, 2, 3 A
Mendel Genetiği ile genetik hastalıkların ilişkisini kurar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Biyoloji’ye giriş ve hücre inceleme metodları 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
2 Hücre organizasyonu, hücre membranı ve özellikleri 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
3 Hücre organelleri, hücre iskeleti ve hücresel bağlantılar 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
4 Hücre zarında taşınma ve uyarı iletimi 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
5 Hücresel enerji ve metabolizma 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
6 Genetik materyal, nükleik asitler: DNA – RNA ve replikasyon 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
7 Transkripsiyon ve translasyon 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
8 Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kromozomal yapı ve sayı anomalileri 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
10 DNA hasarı ve onarım mekanizmaları 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
11 Hücre yaşlanması, apoptoz ve kanser 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
12 Mendel genetiği ve kalıtım biçimleri 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kök hücre biyolojisi ve tedavileri 1.kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
14 İnsan genom projesi
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Kasap H, Kasap M, Demirhan O, Alptekin D, Lüleyap Ü, Pazarbaşı A, Güzel İ. Kasap, H. (Ed.).(2017) Tıbbi Biyoloji ve Genetik. Akademisyen Tıp Kitabevi. İstanbul. 2. Chandar N, Viselli S (2012). Lippincott’s Illustrated Reviews serisinden: Hücre ve Moleküler Biyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 22 44
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 132
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu