Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Emre DANSUK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet Salih TAN, Öğr.Gör. Gizem BOZTAŞ ELVERİŞLİ, Öğr.Gör. Emre DANSUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Elektroterapatik ajanlar, özellikleri, uygulama şekilleri ve enfeksiyon kontrolü konusunu değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu-1,Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu-2,Yüksek Voltaj Stimülasyonu,Nöromusküler Elektrik Stimülasyonu,Sağlıklı ve Denerve Kasın Elektrik Stimülasyonu,Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu,Yüksek Frekanslı Akımlar,Kısa Dalga Diatermi, Kesikli Kısa Dalga Diatermi,Mikrodalga Diatermi,Ultrason,Manyetik Alan Terapisi,Biofeedback,Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT),Elektroterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar,Genel kilinik uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yüksek frekanslı akımlar, akustik radyasyon, ultrason ve transkutenal elektrik stimülasyonu değerlendirebilmesi 1, 4, 5 A, B
Kısa dalga uzun dalga ve mikro dalga akımlarının özelliklerini ve etkilerini değerlendirebilmesi 1, 4, 5 A, B
Biofeedback , Magnetoterapi ve Yüksek voltaj akımları değerlendirebilmesi 1, 4, 5 A, B
Yüksek voltaj stimulasyonun ve kesikli yüksek voltaj akımların özelliklerini ve fizyolojik etkilerini açıklaması. 1, 4, 5 A, B
Yüksek voltaj akımların klinikte kullanım amaç ve hedeflerini özetlemesi. 1, 4, 5 A, B
Uygulama tekniklerini ve etkilerini, fizyoterapide enfeksiyon kontrolünü tartışabilmesi 1, 4, 5 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu-1 Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 175
2 Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu-2 Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 179
3 Yüksek Voltaj Stimülasyonu Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 175
4 Nöromusküler Elektrik Stimülasyonu Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 199
5 Sağlıklı ve Denerve Kasın Elektrik Stimülasyonu Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 217
6 Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 101
7 Yüksek Frekanslı Akımlar Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015.
8 Kısa Dalga Diatermi, Kesikli Kısa Dalga Diatermi Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 241
9 Mikrodalga Diatermi Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 231
10 Ultrason Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. Sayfa 113
11 Manyetik Alan Terapisi Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015.
12 Biofeedback Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015.
13 Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT) Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015.
14 Elektroterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015.
15 Genel kilinik uygulamalar Ders Notu
Kaynaklar
1-Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar Şimşek N. Kırdı N. Pelikan Kitabevi Ankara 2015. 2-Öğrencilere ders notu verilecektir.
1-Michelle H.Cameron’Physical Agents İn Rehabilitation’Saunders,2009 2-Yakut E., Dalkılınç M., Kaya D., Kanıta Dayalı Elekroterapi Pelikan Kitapevi 2008. 3-Tim Wats’Electrotherapy,Evidence Based Practice’Churchille Livingstone,2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu