Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EL REHABİLİTASYONU 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Serpil ÇOLAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serpil ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı El ve üst ekstremite problemlerinde fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Elin fonksiyonel anatomisi,El rehabilitasyonunda temel prensipler ve değerlendirme,El rehabilitasyon programlarının planlanması,Tendon yaralanmaları ve rehabilitasyonu,Distal radius kırıkları ve rehabilitasyonu,Splintleme prensipleri,Yumuşak doku problemlerinde el rehabilitasyonu,Genel tekrar ve olgu sunumu,El kırıkları ve rehabilitasyonu,Tuzak nöropatiler,Nörolojik vakalarda el rehabilitasyonu,Romatizmal hastalıklarda el rehabilitasyonu,El rehabilitasyonunda ağrı ve tedavisi,Elde Görülen Yanıklar ve tedavisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Elin anatomik yapısını açıklayabilmesi 1, 10, 11 A
Fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik kapsamlı değerlendirmeyi açıklayabilmesi 1, 10, 2 A
Tendon yaralanmalarında fizyoterapiyi tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Farklı klinik durumlarda el rehabilitasyonunu tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Ortopedik el yaralanmalarında fizyoterapi prensiplerini özetleyebilmesi 1, 10, 2 A
Romatizmal hastalıklarda el problemlerini tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Elin fonksiyonel anatomisi Kaynak 1: Sayfa 19-43
2 El rehabilitasyonunda temel prensipler ve değerlendirme Kaynak 1: Sayfa 43-55
3 El rehabilitasyon programlarının planlanması Kaynak 1: Sayfa 55-77
4 Tendon yaralanmaları ve rehabilitasyonu Kaynak 1: Sayfa 171-199
5 Distal radius kırıkları ve rehabilitasyonu Kaynak 1: Sayfa 171-199
6 Splintleme prensipleri Kaynak 1: Sayfa 171-199
7 Yumuşak doku problemlerinde el rehabilitasyonu Kaynak 1: Sayfa 361-385
8 Genel tekrar ve olgu sunumu Kaynak 1
9 El kırıkları ve rehabilitasyonu Kaynak 1: Sayfa 125-171
10 Tuzak nöropatiler Kaynak 1: Sayfa 273-289
11 Nörolojik vakalarda el rehabilitasyonu Kaynak 1: Sayfa 303-321
12 Romatizmal hastalıklarda el rehabilitasyonu Kaynak 1: Sayfa 401-419
13 El rehabilitasyonunda ağrı ve tedavisi Kaynak 1: Sayfa 437-455.
14 Elde Görülen Yanıklar ve tedavisi Kaynak 1: Sayfa 385-393.
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Çerezci, Ö.; Ataker Y.; Canbulut, N.; Güdemez E.; El Rehabilitasyonu; Amerikan Hastanesi, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu