Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, besin ögeleri, görevleri, kaynakları, enerji metabolizması, erişkin dönemlerinde beslenme ile sık rastlanan bazı hastalıklarda diyet konularında bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,2.Besin ögeleri, Karbonhidratlar,3.Besin ögeleri, Proteinler,4.Besin ögeleri, Yağlar,5.Enerji metabolizması-II,6.Enerji metabolizması-II,7. Yağda eriyen vitaminler,8.Suda eriyen vitaminler,9. Mineraller-I,10. Mineraller-II,11. Su,12.Sık rastlanan bazı hastalıklarda (diyabet, tansiyon) diyet uygulamaları,13. Özel durumlarda beslenme,14.Menü planlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Besin ögelerini tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
4.Sık rastlanan bazı hastalıklarda diyet uygulamalarını açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
2. Besin ögelerinin kaynaklarını ve gereksinimlerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
3. Erişkin dönemde sağlıklı beslenme İlkelerini,modellerini tanımlayıp kullanabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki -
2 2.Besin ögeleri, Karbonhidratlar -
3 3.Besin ögeleri, Proteinler -
4 4.Besin ögeleri, Yağlar -
5 5.Enerji metabolizması-II
6 6.Enerji metabolizması-II
7 7. Yağda eriyen vitaminler
8 8.Suda eriyen vitaminler
9 9. Mineraller-I
10 10. Mineraller-II
11 11. Su
12 12.Sık rastlanan bazı hastalıklarda (diyabet, tansiyon) diyet uygulamaları
13 13. Özel durumlarda beslenme
14 14.Menü planlama
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009 2.Gökçay G, Garipağaoğlu M. Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu