Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PULMONER FİZYOTERAPİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Rengin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensiplerini ve solunum sistemi bozukluklarına yol açan patolojileri, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Pulmoner sistem fizyolojisi, patofizyolojisi ve hastalıkların incelenmesi.,Pulmoner sistemde akciğer fonksiyon testleri ve tıbbi değerlendirmesi.,Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan teknikler.,Solunum egzersizleri teknikleri.,Aktif Solunum Döngüsü Tekniği uygulamaları,Dispne ve gevşemeye yönelik postür pozisyon uygulaması.,Yoğun bakımda pulmoner fizyoterapi uygulamaları.,Preoperatif dönem pulmoner rehabilitasyon uygulamaları.,Postoperatif dönem pulmoner rehabilitasyon uygulamaları.,Pulmoner hastalıklarda egzersiz testleri.,Neonatallerde pulmoner fizyoterapi.,Pediatrik hastalarda pulmoner rehabilitasyon.,Pulmoner vaka incelemesi.,Pulmoner vaka incelemesi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pulmoner sistem problemleri ve tedavi yaklaşımlarını ifade edebilmesi 1, 2 A
Hastanın bireysel gereksinimlerine ve koşullarına uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilmesi 1, 2 A
Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini tartışabilmesi 1, 2 A
Pulmoner sistem patolojilerinde rehabilitasyon programını yapılandırabilmesi 1, 2 A
Farklı yaş gruplarına göre fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Pulmoner sistem fizyolojisi, patofizyolojisi ve hastalıkların incelenmesi. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
2 Pulmoner sistemde akciğer fonksiyon testleri ve tıbbi değerlendirmesi. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
3 Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan teknikler. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
4 Solunum egzersizleri teknikleri. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
5 Aktif Solunum Döngüsü Tekniği uygulamaları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
6 Dispne ve gevşemeye yönelik postür pozisyon uygulaması. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
7 Yoğun bakımda pulmoner fizyoterapi uygulamaları. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
8 Preoperatif dönem pulmoner rehabilitasyon uygulamaları. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
9 Postoperatif dönem pulmoner rehabilitasyon uygulamaları. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
10 Pulmoner hastalıklarda egzersiz testleri. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
11 Neonatallerde pulmoner fizyoterapi. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
12 Pediatrik hastalarda pulmoner rehabilitasyon. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
13 Pulmoner vaka incelemesi. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
14 Pulmoner vaka incelemesi. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Porter SB. Tidy’s Physiotherapy, 2008, Çeviri, Pelikan Yayıncılık. 2. Hodgkin JE, Celli BR, Connors GL. Pulmonary Rehabilitation Guidelines to Success, 4th ed. 2009, Mosby Elservier, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu