Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma MUTLUAY
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma MUTLUAY, Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spinal kord yaralanmaları, multıple skleroz ve Parkinson rehabilitasyonunda fizyoterapi değerlendirme ve rehabilitasyon uygulamalarını değerlendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Spinal kord yaralanmaları ve seviyeye göre fonksiyonel durum,Spinal kord yaralanmalarında görülen komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları,Spinal kord yaralanmalarında uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon,Poliomyelitte fizyoterapi ve rehabilitasyon,Gullian Barre Sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon ,Multıple skleroz ve semptomları,Multıple sklerozda fizyoterapi ve rehabilitasyon,Kanıta dayalı fizyoterapi uygulamaları,Parkinson ve semptomları,Parkinsonda fizyoterapi ve rehabilitasyon,Parkinsonda uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon,Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon,Müsküler distrofide fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları,Kafa travmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Poliomyelit ve Gullian Barre Sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 15, 4 A, E
Kas hastalıklarını tanımlayıp fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirebilmesi 1, 2, 4 A, E
Kafa travmalarını tanımlayıp, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirebilmesi 1, 15 A, E
Parkinson değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 15, 4 A, E
Multiple skleroz rehabilitasyonunda değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tartışabilmesi 1, 2, 4 A, E
Spinal kord yaralanmalarının rehabilitasyonunda değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tartışabilmesi 1, 2, 4 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spinal kord yaralanmaları ve seviyeye göre fonksiyonel durum 2. kaynak sayfa, 1-6
2 Spinal kord yaralanmalarında görülen komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları 2. kaynak sayfa, 6-13
3 Spinal kord yaralanmalarında uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 13-22
4 Poliomyelitte fizyoterapi ve rehabilitasyon 5. kaynak sayfa101-113
5 Gullian Barre Sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon 5. kaynak, sayfa 101-113
6 Multıple skleroz ve semptomları 2. kaynak sayfa, 127-131
7 Multıple sklerozda fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 131-139
8 Kanıta dayalı fizyoterapi uygulamaları 2. kaynak sayfa, 131-139
9 Parkinson ve semptomları 2. kaynak sayfa,157-162
10 Parkinsonda fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 162-176
11 Parkinsonda uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 162-176
12 Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 162-176
13 Müsküler distrofide fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları
14 Kafa travmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/39/3910.pdf
Kaynaklar
Kitap önerilecek ve ders notu verilecektir.
1 –Z. Candan Algun(Türeyen) Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon,DEÜ yayınları 1998 2- Z. Candan Algun (ed.) Fizyoterapi Rehabilitasyon DEÜ yayınları, 2012 3-SA Sisto,E Druin,MM Sliwinski,Mosby Elsevıer 2009 4-CM Wiles,Physiotherapy and related activities in multiple sclerosis,multıple sclerosis 14:863-871,2008 5-Karaduman A., Yılmaz ÖA. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 13 13
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 13 13
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu