Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TERAPATİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1+4 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Dilanur ÖZKARAOĞLU, Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapide uygulanan temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel ölçme ve değerlendirme,Hareketin temel prensipleri,Üst ekstremite goniometrik ölçümler,Alt ekstremite goniometrik ölçümler,Postür analizi,Anterior, posterior ve lateral postür analizi,Vaka çalışması,Kas testi genel prensipleri,Üst ekstremite kasları testleri,Alt ekstremite kasları testleri,Gövde kasları testleri,Antropometrik ölçümler,Kas kısalık testleri,Esneklik testleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ekstremiteler ile baş-boyun ve gövdenin hareket prensiplerini tanımlayabilmesi 1, 4 A, B
Alt ve üst ekstremite ile gövdenin goniometrik ölçümlerini uygulayabilmesi 1, 4 A, B
Anterior, posterior ve lateral postür analizini karşılaştırabilmesi 1, 4 A, B
Kısalık ve esneklik ölçümlerini uygulayabilmesi 1, 4 A, B
Alt ve üst ekstremite ile gövde kaslarına kas testi yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 4 A, B
Antropometrik ölçümleri değerlendirebilmesi 1, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel ölçme ve değerlendirme 1. kaynak sayfa, 1-4
2 Hareketin temel prensipleri 1. kaynak sayfa, 5-10
3 Üst ekstremite goniometrik ölçümler 1. kaynak sayfa, 62-74
4 Alt ekstremite goniometrik ölçümler 1. kaynak sayfa, 74-119
5 Postür analizi 1. kaynak sayfa, 11-19
6 Anterior, posterior ve lateral postür analizi 1. kaynak sayfa, 19-28
7 Vaka çalışması https://www.youtube.com/watch?v=bF3FCrGAasI
8 Kas testi genel prensipleri 1. kaynak sayfa, 120-126
9 Üst ekstremite kasları testleri 1. kaynak sayfa,154-191
10 Alt ekstremite kasları testleri 1. kaynak sayfa, 136-154
11 Gövde kasları testleri 1. kaynak sayfa, 126-136
12 Antropometrik ölçümler 1. kaynak sayfa, 50-61
13 Kas kısalık testleri 1. kaynak sayfa, 36-49
14 Esneklik testleri 1. kaynak sayfa,36-49
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1-Otman S., Köse Nezire. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri,2016, Hipokrat 2-Z. Candan Algun (ed.) Fizyoterapi rehabilitasyon, DEÜ yayınları 2012 3-SA Sisto, E. Druin, MM Silwinski Mosby Elsevier 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 5 70
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu