Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA VI 0+24 12 16,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Zeliha Candan ALGUN, Prof.Dr. Fatma MUTLUAY, Doç.Dr. Esra ATILGAN, Doç.Dr. Devrim TARAKCI, Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Pınar KAYA CİDDİ, Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Serpil ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi gerektiren hastalıklarda tedavi programını planlama ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama,Teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama,Romatizmal hastalıklara fizyoterapi ve ergonomi,Romatoid artrit alevlenmesinde ortezleme,Spondiloartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon,Kronik dejeneratif hastada fizyoterapi,Cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemleri,Mastektomi sonrası fizyoterapi,Toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi,El cerrahisinde fizyoterapi,Hemiplejik hastada Bobath konsepti,Hemiplejik hastada Todd-Davis konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemleri,Kas hastalıklarında rehabilitasyon,Paraplejik hastada mobilizasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Romatizmal hastalıklara özel fizyoterapi yaklaşımlarını planlayabilmesi 1, 4 A
Romatizmal hastalıklarda ev-iş çevre düzenlemelerini açıklayabilmesi 1, 4 A
Kronik dejeneratif hastada fizyoterapi programını tartışabilmesi 1, 4 A
Ağrı tedavisinde elektrofiziksel ajanlar ve manuel tedavi yöntemlerini ayırtedebilmesi 1, 4 A
Cerrahi bilimlere özel fizyoterapi yöntemlerini tartışabilmesi 1, 4 A
Nörolojik hastalıklarda fizyoterapi yaklaşımlarını tartışabilmesi 1, 4 A
Kas hastalıklarında rehabilitasyon esaslarını açıklayabilmesi 1, 4 A
Paraplejik hastada transfer yöntemlerini karşılaştırabilmesi 1, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama Sunumlara çalışılması
2 Teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Sunumlara çalışılması
3 Romatizmal hastalıklara fizyoterapi ve ergonomi 4. kaynak sayfa, 211-218
4 Romatoid artrit alevlenmesinde ortezleme 4. kaynak sayfa, 261-266
5 Spondiloartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon 4. kaynak sayfa, 177-182
6 Kronik dejeneratif hastada fizyoterapi 1. kaynak sayfa 77-100
7 Cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemleri 1. kaynak sayfa 345-378
8 Mastektomi sonrası fizyoterapi 1. kaynak sayfa 287-295
9 Toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi 1. kaynak sayfa 195-210
10 El cerrahisinde fizyoterapi 4. kaynak sayfa 261-270
11 Hemiplejik hastada Bobath konsepti 1. kaynak sayfa 397-419
12 Hemiplejik hastada Todd-Davis konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemleri 1. kaynak sayfa 455-500
13 Kas hastalıklarında rehabilitasyon 4. kaynak, sayfa 121-125
14 Paraplejik hastada mobilizasyon 1. kaynak, sayfa 13-21
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Algun C. (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2014 2. Bobath B. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. Butterworth-Heinemann, 1990 3. Porter S. Tidy’s Physiotherapy. Çev. Elsevier, 2003 4. Dinç A.Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi, 3. Basım, 2007

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 16 224
Rehberli Problem Çözme 14 16 224
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 478
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 16,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu