Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA I0+844
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFarklı staj alanlarında, derslerde kazanılan teorik ve pratik bilgileri, staj sırasında pekiştirmek ve supervizörünü gözlemleyerek ve ergoterapiye ait değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulama konusunda öğrenciye gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ergoterapi mesleğini ve ergoterapistin sorumluluklarını tanımlaması (8 saat),Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamında ergoterapide etik prensipleri ve diğer sağlık meslekleri ile ergoterapiyi tartışması (8 saat),Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hasta-ergoterapist ilişkisinde etik prensipleri ve hasta yakınları ile iletişimin özelliklerini tanımlaması (8 saat),Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hastalıkları tanıması (8 saat),Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamına giren farklı hastalarda uygulamaların gözlemlenmesi (8 saat),Genel Ergoterapi kapsamında yapılan aktivite temelli değerlendirmelerin gözlemlenmesi,Genel Ergoterapi kapsamında yapılan temel ölçme değerlendirme tekniklerinin gözlemlenmesi,Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda üst ve alt ekstremite goniometrik ölçümlerin gözlemlenmesi (8 saat),Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda Anterior, posterior ve lateral postür analizinin gözlemlenmesi (8 saat),Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda a üst ekstremite, alt ekstremite ve gövde kas testlerinin gözlemlenmesi (8 saat),Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda kas kısalık ve esneklik testlerinin gözlemlenmesi (8 saat),Genel Ergoterapi kapsamında yapılan psikososyal değerlendirmeleri gözlemlenmesi (8 saat),Genel Ergoterapi kapsamında yapılan duyu-motor değerlendirmeleri gözlemlenmesi (8 saat),Farklı engel gruplarını tanır ve müdahale yöntemlerini gözlemler (8 saat); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinikte planlanan değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını gözetim altında uygulayabilecektir.1, 12, 14, 15A, B, C
Ergoterapi değerlendirme yaklaşımlarını temel düzeyde uygular.1, 12, 14, 15A, B, C
Ergoterapi müdahale yaklaşımlarını temel düzeyde uygular.1, 12, 15, 16A, B, C
Farklı klinik alanlarda ergoterapi uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanabilecektir.1, 10, 12, 14, 15A, B, C
Mesleki rehabilitasyon kliniğinde ergoterapi yaklaşımlarını uygular.1, 10, 12, 14, 15A, B, C
Duyu bütünleme kliniğinde ergoterapi yaklaşımlarını uygular1, 10, 12, 14, 15A, B, C
Günlük yaşam aktiviteleri kliniğinde ergoterapi yaklaşımlarını uygular.1, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ergoterapi mesleğini ve ergoterapistin sorumluluklarını tanımlaması (8 saat)Ergoterapiye Giriş ve Ergoterapide Etik ders notları
2Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamında ergoterapide etik prensipleri ve diğer sağlık meslekleri ile ergoterapiyi tartışması (8 saat)Ergoterapiye Giriş ve Ergoterapide Etik ders notları
3Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hasta-ergoterapist ilişkisinde etik prensipleri ve hasta yakınları ile iletişimin özelliklerini tanımlaması (8 saat)Ergoterapiye Giriş ve Ergoterapide Etik ders notları
4Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hastalıkları tanıması (8 saat)Ergoterapiye Giriş ders notları
5Genel ergoterapi ve rehabilitasyon kapsamına giren farklı hastalarda uygulamaların gözlemlenmesi (8 saat)Ergoterapiye Giriş ders notları
6Genel Ergoterapi kapsamında yapılan aktivite temelli değerlendirmelerin gözlemlenmesiTemel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ders notları
7Genel Ergoterapi kapsamında yapılan temel ölçme değerlendirme tekniklerinin gözlemlenmesiTemel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ders notları
8Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda üst ve alt ekstremite goniometrik ölçümlerin gözlemlenmesi (8 saat)Temel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ders notları
9Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda Anterior, posterior ve lateral postür analizinin gözlemlenmesi (8 saat)Temel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ders notları
10Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda a üst ekstremite, alt ekstremite ve gövde kas testlerinin gözlemlenmesi (8 saat)Temel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ders notları
11Genel ergoterapi kapsamına giren farklı hastalarda kas kısalık ve esneklik testlerinin gözlemlenmesi (8 saat)Temel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ders notları
12Genel Ergoterapi kapsamında yapılan psikososyal değerlendirmeleri gözlemlenmesi (8 saat)Performans Alanları psikososyal Ders notları
13Genel Ergoterapi kapsamında yapılan duyu-motor değerlendirmeleri gözlemlenmesi (8 saat)Performans Alanları Duyu-Motor Ders notları
14Farklı engel gruplarını tanır ve müdahale yöntemlerini gözlemler (8 saat)Engellik Sosyolojisi ve Ergoterapi Teorileri ders notları
Kaynak
Ders notu verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu