Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ-Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ahmet EMİR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİletişim becerileri ile ilgili temel bilgi kazandırmak, ergoterapi değerlendirmelerinde kullanılan görüşme yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve karşılıklı mesajların iletilmesi,İletişim kurma biçimleri,İletişim ile ilgili davranışlar,İletişim ile ilgili davranışlar - Rol yapma/oyun,İletişimsizliğe zemin hazırlayan düşünce biçimleri,İletişim kurma biçimleri- Rol yapma/oyun,Çocuklarla iletişim,Örnek olay çalışması,Çocuklarla iletişim: Rol yapma / oyun,Olumlu davranışı pekiştirme,İletişim alanında ergoterapi modelleri,Ergoterapide kullanılan görüşme yöntemleri ve bilginin sentezlenmesi,Özel gereksinimi olan bireyler ile görüşme- Rol yapma/oyun,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim becerilerini tartışabilmesi10, 13, 15, 9A, E
İletişim kurma biçimlerini kullanabilmesi10, 13, 15, 9A, E
İletişim ile ilgili davranışları tanımlayabilmesi10, 13, 15, 9A, E
İletişim alanında ergoterapi modellerini kullanabilmesi10, 13, 15, 9A, E
Ergoterapide kullanılan görüşme yöntemlerini tanımlayabilmesi10, 13, 15, 9A, E
Öğrendiklerini örnek vaka üzerinde uygulayabilmesi10, 13, 15, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve karşılıklı mesajların iletilmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
2İletişim kurma biçimleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
3İletişim ile ilgili davranışlarVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
4İletişim ile ilgili davranışlar - Rol yapma/oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
5İletişimsizliğe zemin hazırlayan düşünce biçimleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
6İletişim kurma biçimleri- Rol yapma/oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
7Çocuklarla iletişimVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
8Örnek olay çalışmasıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
9Çocuklarla iletişim: Rol yapma / oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
10Olumlu davranışı pekiştirmeVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
11İletişim alanında ergoterapi modelleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
12Ergoterapide kullanılan görüşme yöntemleri ve bilginin sentezlenmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
13Özel gereksinimi olan bireyler ile görüşme- Rol yapma/oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
14Tartışma-
Kaynak
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir.
- McKay M, Fanning P, Davıs M. İletişim Becerileri (Çev. Özgür Gelbal), HVB Yayınları, 2009. - Cüceloğlu D. İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi 2012. - Cohn ES., Schell BAB. Willard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lippincot Willims, Philadelphia, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5210
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı122
Genel Sınav ve Hazırlığı122
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ-Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ahmet EMİR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİletişim becerileri ile ilgili temel bilgi kazandırmak, ergoterapi değerlendirmelerinde kullanılan görüşme yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve karşılıklı mesajların iletilmesi,İletişim kurma biçimleri,İletişim ile ilgili davranışlar,İletişim ile ilgili davranışlar - Rol yapma/oyun,İletişimsizliğe zemin hazırlayan düşünce biçimleri,İletişim kurma biçimleri- Rol yapma/oyun,Çocuklarla iletişim,Örnek olay çalışması,Çocuklarla iletişim: Rol yapma / oyun,Olumlu davranışı pekiştirme,İletişim alanında ergoterapi modelleri,Ergoterapide kullanılan görüşme yöntemleri ve bilginin sentezlenmesi,Özel gereksinimi olan bireyler ile görüşme- Rol yapma/oyun,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim becerilerini tartışabilmesi10, 13, 15, 9A, E
İletişim kurma biçimlerini kullanabilmesi10, 13, 15, 9A, E
İletişim ile ilgili davranışları tanımlayabilmesi10, 13, 15, 9A, E
İletişim alanında ergoterapi modellerini kullanabilmesi10, 13, 15, 9A, E
Ergoterapide kullanılan görüşme yöntemlerini tanımlayabilmesi10, 13, 15, 9A, E
Öğrendiklerini örnek vaka üzerinde uygulayabilmesi10, 13, 15, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve karşılıklı mesajların iletilmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
2İletişim kurma biçimleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
3İletişim ile ilgili davranışlarVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
4İletişim ile ilgili davranışlar - Rol yapma/oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
5İletişimsizliğe zemin hazırlayan düşünce biçimleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
6İletişim kurma biçimleri- Rol yapma/oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
7Çocuklarla iletişimVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
8Örnek olay çalışmasıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
9Çocuklarla iletişim: Rol yapma / oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
10Olumlu davranışı pekiştirmeVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
11İletişim alanında ergoterapi modelleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
12Ergoterapide kullanılan görüşme yöntemleri ve bilginin sentezlenmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
13Özel gereksinimi olan bireyler ile görüşme- Rol yapma/oyunVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
14Tartışma-
Kaynak
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir.
- McKay M, Fanning P, Davıs M. İletişim Becerileri (Çev. Özgür Gelbal), HVB Yayınları, 2009. - Cüceloğlu D. İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi 2012. - Cohn ES., Schell BAB. Willard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lippincot Willims, Philadelphia, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06