Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAktivite performans alanlarına göre farklı problemleri olan kişiler için temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ve bunlarla ilişkili model ve referans çerçeveleri,2.GYA ve YGYA değerlendirme yöntemleri,3.Spinal kord yaralanması olan hastalarda aktivite performansı,4.Performans becerileri azalmış kişiler için kompansasyon/ adaptasyon yöntemleri-:Kuvvet, eklem hareketi, bilişsel ve algısal problemler,5.Performans becerileri azalmış kişiler için kompansasyon/ adaptasyon yöntemleri-:Duyu,ağrı,endurans, enerji,6.Fonksiyonel mobilite, yatak içinde pozisyonlama ve mobilizasyon yöntemleri,Transfer yöntemleri –bağımsız,Transfer yöntemleri-yardımlı,9.Tekerlekli sandalye ile ambulasyon yöntemleri,10.Tekerlekli sandalye ile ambulasyon yöntemleri,11.Yardımcı günlük yaşam aktiviteleri eğitimi,12.Yardımcı günlük yaşam aktiviteleri eğitimi,13.Vaka tartışması,14.Vaka tartışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3.Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulayabilecektir.
1. Temel ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerini ve bunlarla ilişkili model ve referans çerçevelerini tanımlayabilecektir.
1.1. GYA ve YGYA değerlendirme yöntemlerini açıklar.
1.2. Spinal kord yaralanmalı hastalarda aktivite performansını değerlendirir.
1.3. Kompansasyon ve adaptasyon yöntemlerini tanır.
2. Kişi merkezli yaklaşımla farklı aktivite performans problemlerine sahip kişilerde temel ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerini değerlendirme yöntemlerini tanımlayabilecektir.
2.1. Bağımsız transfer yöntemlerini açıklar
2.2 yardımlı transfer yöntemlerini açıklar.
2.3. tekerlerkli sandalye ile ambulasyon yöntemlerini açıklar.
3.1. Yardımcı günlük yaşam aktivitelerin eğitimini uygular.
3.2. Vaka üzerinde müdahale yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ve bunlarla ilişkili model ve referans çerçeveleriPedretti's Occupational Therapy Bölüm 10 : Günlük Yaşam Aktiviteleri
22.GYA ve YGYA değerlendirme yöntemleriPedretti's Occupational Therapy Bölüm 10 : Günlük Yaşam Aktiviteleri
33.Spinal kord yaralanması olan hastalarda aktivite performansı Occupational Therapy ToolKİt: Sayfa 159
44.Performans becerileri azalmış kişiler için kompansasyon/ adaptasyon yöntemleri-:Kuvvet, eklem hareketi, bilişsel ve algısal problemlerVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
55.Performans becerileri azalmış kişiler için kompansasyon/ adaptasyon yöntemleri-:Duyu,ağrı,endurans, enerjiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
66.Fonksiyonel mobilite, yatak içinde pozisyonlama ve mobilizasyon yöntemleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
7Transfer yöntemleri –bağımsızOccupational Therapy ToolKİt: Sayfa 268-276
8Transfer yöntemleri-yardımlıOccupational Therapy ToolKİt: Sayfa 268-276
99.Tekerlekli sandalye ile ambulasyon yöntemleri Occupational Therapy ToolKİt: Sayfa 230-267
1010.Tekerlekli sandalye ile ambulasyon yöntemleri Occupational Therapy ToolKİt: Sayfa 230-267
1111.Yardımcı günlük yaşam aktiviteleri eğitimi Occupational Therapy ToolKİt: Sayfa 299-427
1212.Yardımcı günlük yaşam aktiviteleri eğitimi Occupational Therapy ToolKİt: Sayfa 299-427
1313.Vaka tartışması
1414.Vaka tartışması
Kaynak
Ders notu verilecektir.
-Meriano C, Latella D. Activities Of Daily Living. Meriano C, Latella D (Eds). Occupational Therapy Interventions: Function And Occupations. Slack Incorporated, 2008. -Pendelton Hm, Krohn Ws. Pedretti?s Occupational Therapy, Practice Skills For Physical Dysfunction, Mosby, Elsevier, 2006. -Turner A. Mobility Skills. Turner A ( Ed) Occupational Therapy And Physical Dysfunction, Principles, Skills And Practice, Churchill Livingstone, 1997. -Knecht Sabres Lj. Evaluation Of Activities Of Daily Living And Instrumental Activities Of Daily Living. Sladyk K, Jacobs K, Macrae N ( Eds).Occupational Therapy Essentials For Clinical Competence. Slack Incorporated 2010. -Holm Mb, Rogers Jc, James Ab. Interventions For Daily Living. Willard And Spackman?s Occupational Therapy. Crepeau Eb, Cohn Es, Boyt Schell Ba ( Eds) Lippincott Williams And Wilkins Company, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu