Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA IV0+844
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Halime AVUNÇ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Başak TUNCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında farklı engel gruplarının değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı,Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında farklı engel gruplarının günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı,Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında bakım verenlerin değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı,Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında farklı engel gruplarının sosyal katılımlarının değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı,Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin akademik becerilerinin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu
,Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin motor becerilerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu

,Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu
,Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu,Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin katılımlarının değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu

,Nörolojik hastaların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi
,Nörolojik hastaların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

,Nörolojik hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

,Nörolojik hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

,Nörolojik hastaların katılım düzeyinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrendiği bilgileri sentez eder ve uygular - Ergoterapi teori ve modellerini analiz eder, seçer ve uygular12, 18, 2, 22B, C, F
Ergoterapi müdahalelerinde mesleki ve etik muhakemeyi kullanır
Ergoterapi yöntemini kişiler/populasyonla yakın işbirliği içinde uyarlar ve kişi merkezli müdahale programı uygular
Öğretim Yöntemleri:12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında farklı engel gruplarının değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler SarayıDönem notlarının tekrar edilmesi
2Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında farklı engel gruplarının günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler SarayıDönem notlarının tekrar edilmesi
3Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında bakım verenlerin değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler SarayıDönem notlarının tekrar edilmesi
4Toplum temelli rehabilitasyon kapsamında farklı engel gruplarının sosyal katılımlarının değerlendirilmesi (8 saat) - Bağcılar Belediyesi Engelliler SarayıDönem notlarının tekrar edilmesi
5Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin akademik becerilerinin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu
Dönem notlarının tekrar edilmesi
6Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin motor becerilerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu

Dönem notlarının tekrar edilmesi
7Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu
Dönem notlarının tekrar edilmesi
8Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama OkuluDönem notlarının tekrar edilmesi
9Okul Temelli Ergoterapi kapsamında öğrencilerin katılımlarının değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması (8 saat)- Gülseren Özdemir Özel Uygulama Okulu

Dönem notlarının tekrar edilmesi
10Nörolojik hastaların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi
Dönem notlarının tekrar edilmesi
11Nörolojik hastaların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

Dönem notlarının tekrar edilmesi
12Nörolojik hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

Dönem notlarının tekrar edilmesi
13Nörolojik hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

Dönem notlarının tekrar edilmesi
14Nörolojik hastaların katılım düzeyinin değerlendirilmesi (8 saat) - Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi

Dönem notlarının tekrar edilmesi
Kaynak
- Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness. - Meriano C, Latella D. Activities Of Daily Living. Meriano C, Latella D (Eds). Occupational Therapy Interventions: Function And Occupations. Slack Incorporated, 2008. - Pendelton Hm, Krohn Ws. Pedretti?s Occupational Therapy, Practice Skills For Physical Dysfunction, Mosby, Elsevier, 2006. - Turner A. Mobility Skills. Turner A ( Ed) Occupational Therapy And Physical Dysfunction, Principles, Skills And Practice, Churchill Livingstone, 1997. - Knecht Sabres Lj. Evaluation Of Activities Of Daily Living And Instrumental Activities Of Daily Living. Sladyk K, Jacobs K, Macrae N ( Eds).Occupational Therapy Essentials For Clinical Competence. Slack Incorporated 2010. - Holm Mb, Rogers Jc, James Ab. Interventions For Daily Living. Willard And Spackman?s Occupational Therapy. Crepeau Eb, Cohn Es, Boyt Schell Ba ( Eds) Lippincott Williams And Wilkins Company, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu