Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTEZ VE BİYOMEKANİK2+233
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gizem BOZTAŞ ELVERİŞLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÜst ekstremite problemlerinde kullanılan ortezlerin genel anlamda biomekanik prensiplerini, kullanımını ve yapımını öğrenmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ortezlerin tanımı ve sınıflandırması ve endikasyonu,Ortezlerin temel biomekanik prensipleri, ortez yapımında kullanılan malzemeler,Ayağın patomekaniği, sık görülen deformiteler (pesplanus, halluks valgus, düşük ayak/ekin, pesekinovarus, ekstremite kısalıkları, kırıklar vb.) ve ayakbileğinin sık görülen patolojileri, ortez uygulamaları, kullanım, kontrol ve tedavi yöntemleri,Dizin mekanik ve travmatik patolojilerinde ortotoik yaklaşım, Doğuştan Kalça Çıkığının klinik özellikleri, belirtiler ve ortezleme tedavisi,Uzun yürüme ortezleri, yaygın ortez uygulamaları, sorunların giderilmesi, Özel Mobilite Ortezleri,Spinal bölge patolojileri, sınıflandırılması, klinik özellikleri, spinal ortezleme prensipleri Boyunda sık görülen patolojiler ve ortotik yaklaşımlar,Spinal deformite ortezleri (skolyoz, kifoz, lordozda artış ve azalma vb.),Spinal patoloji ortezleri (vertebra kırıkları, intramedüler travmalar, instabiliteler vb.),Üst ekstremite ortezleri,Statik splintler- Immobilizasyon splintleri, Dinamik üst ekstremite ortezleri,Tendon yaralanmalarında splintleme,Hemiplejide üst ekstremite ortezleri,Üst ekstremite ortezleri, el /parmak,Pediatrik splintler,Splint adaptasyonları/uygulama,Splint adaptasyonları/Uygulama,Splint adaptasyonları/Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ortez kavramı hakkında temel biomekanik bilgiyi tanımlar1, 4, 6
Ortez kullanımının rehabilitasyondaki yerini ve amacını açıklar.1, 4, 6
Farklı üst extremite problemlerinde uygun ortezi seçer, yapar ve hastaya uygular.1, 4, 6
Ortez adaptasyonları ile kendine yardım aletleri tasarlar, yapar ve hastaya uygular1, 4, 6
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ortezlerin tanımı ve sınıflandırması ve endikasyonuÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
2Ortezlerin temel biomekanik prensipleri, ortez yapımında kullanılan malzemelerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
3Ayağın patomekaniği, sık görülen deformiteler (pesplanus, halluks valgus, düşük ayak/ekin, pesekinovarus, ekstremite kısalıkları, kırıklar vb.) ve ayakbileğinin sık görülen patolojileri, ortez uygulamaları, kullanım, kontrol ve tedavi yöntemleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
4Dizin mekanik ve travmatik patolojilerinde ortotoik yaklaşım, Doğuştan Kalça Çıkığının klinik özellikleri, belirtiler ve ortezleme tedavisi,Uzun yürüme ortezleri, yaygın ortez uygulamaları, sorunların giderilmesi, Özel Mobilite OrtezleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
5Spinal bölge patolojileri, sınıflandırılması, klinik özellikleri, spinal ortezleme prensipleri Boyunda sık görülen patolojiler ve ortotik yaklaşımlar,Spinal deformite ortezleri (skolyoz, kifoz, lordozda artış ve azalma vb.),Spinal patoloji ortezleri (vertebra kırıkları, intramedüler travmalar, instabiliteler vb.)Önceden verilen ders notuna hazırlık
6Üst ekstremite ortezleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
7Statik splintler- Immobilizasyon splintleri, Dinamik üst ekstremite ortezleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
8Tendon yaralanmalarında splintlemeÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
9Hemiplejide üst ekstremite ortezleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
10Üst ekstremite ortezleri, el /parmakÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
11Pediatrik splintlerÖnceden verilen ders notuna hazırlanmak
11Splint adaptasyonları/uygulama
12Splint adaptasyonları/Uygulama
13Splint adaptasyonları/Uygulama
Kaynak
1. Serap Alsancak, Ortez,Hatiboğlu yayınları, 2009. 2. Brenda M. Coppard , Helene Lohman. Introduction to Splinting: A Clinical Reasoning and Problem-Solving Approach. Mosby 2007. 3. Elaine Ewing Fess, Karan Gettle , Cynthia Philips , Robin Janson, Hand and Upper Extremity Splinting: Principles and Methods. Mosby, 2004. 4. Mary Lynn A. Jacobs, Noelle M. Austin, Splinting the Hand and Upper Extremity: Principles and Process, Lippincott Williams & Wilkins 2002 5.Güncel literatür
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu