Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR-Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İbrahim Yavuz TATLI
Dersin YardımcılarıArş.Gör. İbrahim ERARSLAN
Dersin AmacıDuyu sistemlerini ve bunların günlük yaşamla ilişkisini açıklama, duyu bütünlüğünün teori ve teknikleri ile ilgili temel prensipleri, klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları temeline dayalı olarak duyu algı motor bozukluklarının değerlendirilmesi ve ergoterapi prensipleri konularında bilgi beceri ve davranış geliştirilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Taktil sistemin nörofizyolojik temelleri,Vestibüler sistemin nörofizyolojik temelleri,Proprioseptif duyunun nörofizyolojik temelleri,Görme sisteminin nörofizyolojik temelleri,İşitme sisteminin nörofizyolojik temelleri,Koku ve tat sisteminin nörofizyolojik temelleri,İnteroseptif duyunun nörofizyolojik temelleri,Duyusal gelişim,Ayres duyu bütünleme teorisi,Duyu bütünleme bozuklukları ve sinirbilim temelleri,Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme değerlendirme araçları,Duyu bütünleme teorisinin uygulanması ve duyusal temelli müdahaleler,Duyu-motor sistemlerle ilişkili makale tartışması,Vaka tartışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyusal sistemlerin nörofizyolojik temellerini açıklar.9A
Duyu bütünleme teorisini açıklar.13, 9A
Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme bozukluklarını değerlendirme araçlarını bilir.6, 9A
Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme bozukluklarını tanımlar.13, 9A
Duyu bütünleme teorisinin kullanımını ve duyusal temelli müdahaleleri uygulamayı bilir.10, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Taktil sistemin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
2Vestibüler sistemin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
3Proprioseptif duyunun nörofizyolojik temelleriMebis Notları
4Görme sisteminin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
5İşitme sisteminin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
6Koku ve tat sisteminin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
7İnteroseptif duyunun nörofizyolojik temelleriMebis Notları
8Duyusal gelişimMebis Notları
9Ayres duyu bütünleme teorisiMebis Notları
10Duyu bütünleme bozuklukları ve sinirbilim temelleriMebis Notlerı
11Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme değerlendirme araçlarıMebis Notları
12Duyu bütünleme teorisinin uygulanması ve duyusal temelli müdahalelerMebis Notları
13Duyu-motor sistemlerle ilişkili makale tartışmasıDers dosyalarındaki makalelerin okunması
14Vaka tartışmasıMebis Notları
Kaynak
Smith, M. C., Lane Shelly J. (2019). Sensory integration: Theory and practice. FA Davis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati179153
Rehberli Problem Çözme4832
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı144
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)197
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(197/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR-Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İbrahim Yavuz TATLI
Dersin YardımcılarıArş.Gör. İbrahim ERARSLAN
Dersin AmacıDuyu sistemlerini ve bunların günlük yaşamla ilişkisini açıklama, duyu bütünlüğünün teori ve teknikleri ile ilgili temel prensipleri, klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları temeline dayalı olarak duyu algı motor bozukluklarının değerlendirilmesi ve ergoterapi prensipleri konularında bilgi beceri ve davranış geliştirilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Taktil sistemin nörofizyolojik temelleri,Vestibüler sistemin nörofizyolojik temelleri,Proprioseptif duyunun nörofizyolojik temelleri,Görme sisteminin nörofizyolojik temelleri,İşitme sisteminin nörofizyolojik temelleri,Koku ve tat sisteminin nörofizyolojik temelleri,İnteroseptif duyunun nörofizyolojik temelleri,Duyusal gelişim,Ayres duyu bütünleme teorisi,Duyu bütünleme bozuklukları ve sinirbilim temelleri,Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme değerlendirme araçları,Duyu bütünleme teorisinin uygulanması ve duyusal temelli müdahaleler,Duyu-motor sistemlerle ilişkili makale tartışması,Vaka tartışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyusal sistemlerin nörofizyolojik temellerini açıklar.9A
Duyu bütünleme teorisini açıklar.13, 9A
Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme bozukluklarını değerlendirme araçlarını bilir.6, 9A
Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme bozukluklarını tanımlar.13, 9A
Duyu bütünleme teorisinin kullanımını ve duyusal temelli müdahaleleri uygulamayı bilir.10, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Taktil sistemin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
2Vestibüler sistemin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
3Proprioseptif duyunun nörofizyolojik temelleriMebis Notları
4Görme sisteminin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
5İşitme sisteminin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
6Koku ve tat sisteminin nörofizyolojik temelleriMebis Notları
7İnteroseptif duyunun nörofizyolojik temelleriMebis Notları
8Duyusal gelişimMebis Notları
9Ayres duyu bütünleme teorisiMebis Notları
10Duyu bütünleme bozuklukları ve sinirbilim temelleriMebis Notlerı
11Duyusal işlemleme ve duyu bütünleme değerlendirme araçlarıMebis Notları
12Duyu bütünleme teorisinin uygulanması ve duyusal temelli müdahalelerMebis Notları
13Duyu-motor sistemlerle ilişkili makale tartışmasıDers dosyalarındaki makalelerin okunması
14Vaka tartışmasıMebis Notları
Kaynak
Smith, M. C., Lane Shelly J. (2019). Sensory integration: Theory and practice. FA Davis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06