Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR2+234
Ders Programı Pazartesi 08:00-08:45 Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İbrahim Yavuz TATLI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDuyu sistemlerini ve bunların günlük yaşamla ilişkisini açıklama, duyu bütünlüğünün teori ve teknikleri ile ilgili temel prensipleri, klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları temeline dayalı olarak inme, motor bozukluklar, duyu bozukluklarının ve algı bozukluklarının değerlendirilmesi ve ergoterapi prensipleri konularında bilgi beceri ve davranış geliştirilir
Dersin İçeriğiBu ders; Ayres Duyu bütünlüğü teorisi, ,Duyusal Sistemlerin Nörofizyolojik Temellerinin öğrenilmesi ,Duyusal Sistemlerin Nörofizyolojik Temellerinin öğrenilmesi FOnskiyon/Dİsfonksiyon,Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonları ,Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonları - vaka örneği,Hemiplejik hastada motor fonksiyonların değerlendirilmesi ile ilgili teorik bilgi verilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi , öğrencilerin uygulama yapmasıİyileşmenin farklı devrelerine göre tedavi- Devre I teorik,Devre 1ve 2 uygulamaÖğrenciler ergoterapi ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak örnek vakalar üzerinde hazırlarlar, sınıf ortamında sunarak tartışırlar.,Devre 2a ve 3 teorik ve uygulama, Öğrenciler ergoterapi ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak örnek vakalar üzerinde hazırlarlar, sınıf ortamında sunarak tartışırlar.,Devre 4 teorik ve uygulama Öğrenciler ergoterapi ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak örnek vakalar üzerinde hazırlarlar, sınıf ortamında sunarak tartışırlar.,Hemiplejik hastada duyu- algı problemlerinin ölçülmesi v e değerlendirilmesi ( teorik ve uygulamalı olarak ),Duyu sistemlerinin günlük yaşamla ilişkisi (teorik ve uygulama),Hemiplejik hastada duyu-algı bozukluklarının tedavisi ( teorik ve uygulama ),Vaka çalışması,Genel Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyu Motor komponentlerin aktivite performans alanları (günlük yaşam, boş zaman, üretim ile ilişkisini açıklayabilecektir.1, 10, 12A, C
İnme ile ilgili duyu motor problemler ve bunların aktivite katılımı ile ilişkilendirilmesini tanır.1, 10, 12A, C
inmeli hastada fonksiyonel değerlendirme için ergoterapi prensiplerini uygular.1, 10, 12A, C
Ölçme ve rehabilitasyon yaklaşımları içinde ergoterapinin etkinliğini açıklayabilecektir.1, 10, 12A, C
Evde bağımsızlık artırmak için ergoterapi prensiplerini tanır.1, 10, 12A, C
Duyu sistemlerinin günlük yaşamla ilişkisini açıklar.1, 10, 12A, C
Kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak inmeli bir hastanın aktivite katılımı için farklı tedavi seçeneklerini açıklayabilecektir.1, 10, 12A, C
inmeli hastada duyu algı bozukluklarının değerlendirmesini uygularİnmeli hastada duyu algı bozukluklarının tedavisini açıklar.1, 10, 12A, C
İnmeli hastada duyu algı bozukluklarının tedavisini açıklar.1, 10, 12A, C
İnmeli hasta için farklı tedavi seçeneklerini vaka üzerinde uygular.1, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ayres Duyu bütünlüğü teorisi, Sensory Integration and the Child kitabından ilgili bölümün okunması
2Duyusal Sistemlerin Nörofizyolojik Temellerinin öğrenilmesi Sensory Integration and the Child kitabından ilgili bölümün okunması
3Duyusal Sistemlerin Nörofizyolojik Temellerinin öğrenilmesi FOnskiyon/DİsfonksiyonÖnceden verilen ders notunu okuma
4Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonları Önceden verilen ders notunu okuma
5Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonları - vaka örneğiHemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
6Hemiplejik hastada motor fonksiyonların değerlendirilmesi ile ilgili teorik bilgi verilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi , öğrencilerin uygulama yapmasıİyileşmenin farklı devrelerine göre tedavi- Devre I teorikHemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
7Devre 1ve 2 uygulamaÖğrenciler ergoterapi ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak örnek vakalar üzerinde hazırlarlar, sınıf ortamında sunarak tartışırlar.Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
8Devre 2a ve 3 teorik ve uygulama, Öğrenciler ergoterapi ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak örnek vakalar üzerinde hazırlarlar, sınıf ortamında sunarak tartışırlar.Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
9Devre 4 teorik ve uygulama Öğrenciler ergoterapi ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırarak örnek vakalar üzerinde hazırlarlar, sınıf ortamında sunarak tartışırlar.Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
10Hemiplejik hastada duyu- algı problemlerinin ölçülmesi v e değerlendirilmesi ( teorik ve uygulamalı olarak )Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
11Duyu sistemlerinin günlük yaşamla ilişkisi (teorik ve uygulama)Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
12Hemiplejik hastada duyu-algı bozukluklarının tedavisi ( teorik ve uygulama )Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi kitabından ilgili bölümleri okumak
13Vaka çalışması
14Genel Tartışma
Kaynak
Bundy A, Lane S, Murray E; Sensory Integration: Theroy and Practice second ED, fA Davis Company 2002 Kayıhan H, Hemiplejide İş ve Uğraşı Tedavisi Hacettepe Ünivesitesi Yayınları 1989

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu