Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİM1+222
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMüziğin insanın zihinsel gelişiminde ve sosyal yaşamındaki etkilerini ve katkılarını öğretmek; farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılanması hususunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Müzik ve müzik terapisine giriş,Müzik terapisinin tarihsel gelişimi,Beyin ve müzik,Müziğin insanlar üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileri,Müzikte algılama ve bellek,Tutum ve algı,Bir eğitim aracı olarak müzik,Otistik çocuklarda müzik terapisi,Nörolojik hastalıklarda müzik terapisi,Psikiyatrik hastalıklarda müzik terapisi,Geriatrik hastalarda müzik terapisi,İletişim ve tutum değişiklikleri,İletişimde sözcüklerin müziği,Müzik terapisi ile ilgili literatür incelemesi ve grup sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Müzik terapisinin tarihsel gelişimini özetleyebilmesi,1, 4, 5A, C, D
Müzik terapisi ile ilgili bilimsel makaleleri tarar ve sonuçlarını tartışabilmesi,1, 4, 5A, C, D
Müziğin insanlar üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkilerini ilişkilendirebilmesi.1, 4, 5A, C, D
Müziğin iletişim, algı ve tutum değişiklikleri üzerinde yaptığı etkileri açıklaması1, 4, 5A, C, D
Farklı hasta gruplarında yapılan müzik terapilerini özetlemesi1, 4, 5A, C, D
Bir eğitim aracı olarak müzik çalışmalarını organize edebilmesi1, 4, 5A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Müzik ve müzik terapisine girişÖnceden verilen ders notuna hazırlık
2Müzik terapisinin tarihsel gelişimiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
3Beyin ve müzikÖnceden verilen ders notuna hazırlık
4Müziğin insanlar üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
5Müzikte algılama ve bellekÖnceden verilen ders notuna hazırlık
6Tutum ve algıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
7Bir eğitim aracı olarak müzikÖnceden verilen ders notuna hazırlık
9Otistik çocuklarda müzik terapisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
10Nörolojik hastalıklarda müzik terapisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
11Psikiyatrik hastalıklarda müzik terapisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
12Geriatrik hastalarda müzik terapisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
13İletişim ve tutum değişiklikleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
14İletişimde sözcüklerin müziğiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
15Müzik terapisi ile ilgili literatür incelemesi ve grup sunumlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları.
* Adnan Çoban. Müzikterapi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2005. * Levent Öztürk, Halil Erseven, M. Fadıl Atik. Makamdan Şifaya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009. * Casimir Colombe. Müziğin İnsan ve Hayvanlara Etkisi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2012. * Banu Doğan. Sentez, Müzik, Terapi, Zeus Kitabevi, İzmir, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu