Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA V-Güz Dönemi0+241216
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL, Dr.Öğr.Üye. Miray BUDAK, Doç.Dr. Devrim TARAKCI, Öğr.Gör. Hilal BOSTANCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma kanıtını ergoterapinin değişik alanlarında kullanma, klinik uzmanlığı araştırma kanıtı olarak uygulamalarda kullanma, karar verme sürecinde kişi merkezli çalışma, mevcut kaynaklara göre sağlık bakım kararlarını verme konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatrik rehabilitasyon uygulamaları kapsamında riskli bebeklerin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması - Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (24 saat),Serabral palside az gören rehabilitasyonu (24 saat) – RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Serabral palside günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda motor becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda ortezleme ve yardımcı cihazların değerlendirilmesi ve uuygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda akademik becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda ev ziyareti kapsamında çevresel değerlendirmelerin yapılması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Pediatrik rehabilitasyonda hayvan destekli uygulamaların planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu Evi,Pediatrik rehabilitasyonda duyu bütünleme müdahale programının planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu Evi ,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda bilişsel becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı Merkezi,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı Merkezi,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda toplumsal katılımın değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı Merkezi,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda mesleki rehabilitasyon alanında değerlendirme ve uygulamaların yapılması(24 saat)- FSM Eğitim Araştırma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrendiği bilgileri sentez eder ve uygular12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Ergoterapi teori ve modellerini analiz eder, seçer ve uygular16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Ergoterapi müdahalelerinde mesleki ve etik muhakemeyi kullanır10, 12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Ergoterapi yöntemini kişiler/populasyonla yakın işbirliği içinde uyarlar ve kişi merkezli müdahale programı uygular10, 12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Edindiği bilgileri, staj yaptığı uygulama yerine uyarlar10, 16, 19, 3, 4, 6A, D, E, H
İnterdisipliner çalışma becerisi kazanır10, 12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Rolleri ve katılımı sağlamada hizmet alanlar, bakım verenler, takım üyeleri ve diğer menfaat sahipleri10, 12, 16, 19, 3, 4, 6A, D, E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatrik rehabilitasyon uygulamaları kapsamında riskli bebeklerin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması - Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (24 saat)Dönem notlarının tekrar edilmesi
2Serabral palside az gören rehabilitasyonu (24 saat) – RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
3Serabral palside günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
4Riskli Bebek ve çocuklarda yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
5Riskli Bebek ve çocuklarda motor becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
6Riskli Bebek ve çocuklarda ortezleme ve yardımcı cihazların değerlendirilmesi ve uuygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
7Riskli Bebek ve çocuklarda akademik becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
8Riskli Bebek ve çocuklarda ev ziyareti kapsamında çevresel değerlendirmelerin yapılması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
9Pediatrik rehabilitasyonda hayvan destekli uygulamaların planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu EviDönem notlarının tekrar edilmesi
10Pediatrik rehabilitasyonda duyu bütünleme müdahale programının planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu Evi Dönem notlarının tekrar edilmesi
11Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda bilişsel becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
12Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
13Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda toplumsal katılımın değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
14Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda mesleki rehabilitasyon alanında değerlendirme ve uygulamaların yapılması(24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Dönem notlarının tekrar edilmesi
Kaynak
Kielhofner G. Research in Occupational Therapy: Methods of Inquiry for Enhancing Practice, 2006. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayıncılık, Aralık 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA V-Güz Dönemi0+241216
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL, Dr.Öğr.Üye. Miray BUDAK, Doç.Dr. Devrim TARAKCI, Öğr.Gör. Hilal BOSTANCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma kanıtını ergoterapinin değişik alanlarında kullanma, klinik uzmanlığı araştırma kanıtı olarak uygulamalarda kullanma, karar verme sürecinde kişi merkezli çalışma, mevcut kaynaklara göre sağlık bakım kararlarını verme konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatrik rehabilitasyon uygulamaları kapsamında riskli bebeklerin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması - Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (24 saat),Serabral palside az gören rehabilitasyonu (24 saat) – RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Serabral palside günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda motor becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda ortezleme ve yardımcı cihazların değerlendirilmesi ve uuygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda akademik becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Riskli Bebek ve çocuklarda ev ziyareti kapsamında çevresel değerlendirmelerin yapılması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi,Pediatrik rehabilitasyonda hayvan destekli uygulamaların planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu Evi,Pediatrik rehabilitasyonda duyu bütünleme müdahale programının planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu Evi ,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda bilişsel becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı Merkezi,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı Merkezi,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda toplumsal katılımın değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı Merkezi,Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda mesleki rehabilitasyon alanında değerlendirme ve uygulamaların yapılması(24 saat)- FSM Eğitim Araştırma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrendiği bilgileri sentez eder ve uygular12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Ergoterapi teori ve modellerini analiz eder, seçer ve uygular16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Ergoterapi müdahalelerinde mesleki ve etik muhakemeyi kullanır10, 12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Ergoterapi yöntemini kişiler/populasyonla yakın işbirliği içinde uyarlar ve kişi merkezli müdahale programı uygular10, 12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Edindiği bilgileri, staj yaptığı uygulama yerine uyarlar10, 16, 19, 3, 4, 6A, D, E, H
İnterdisipliner çalışma becerisi kazanır10, 12, 16, 19, 3, 4, 5, 6A, D, E, H
Rolleri ve katılımı sağlamada hizmet alanlar, bakım verenler, takım üyeleri ve diğer menfaat sahipleri10, 12, 16, 19, 3, 4, 6A, D, E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatrik rehabilitasyon uygulamaları kapsamında riskli bebeklerin değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması ve uygulanması - Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (24 saat)Dönem notlarının tekrar edilmesi
2Serabral palside az gören rehabilitasyonu (24 saat) – RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
3Serabral palside günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
4Riskli Bebek ve çocuklarda yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
5Riskli Bebek ve çocuklarda motor becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
6Riskli Bebek ve çocuklarda ortezleme ve yardımcı cihazların değerlendirilmesi ve uuygulanması (24 saat)- RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
7Riskli Bebek ve çocuklarda akademik becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
8Riskli Bebek ve çocuklarda ev ziyareti kapsamında çevresel değerlendirmelerin yapılması (24 saat) - RİBEM Riskli Bebek Danışma MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
9Pediatrik rehabilitasyonda hayvan destekli uygulamaların planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu EviDönem notlarının tekrar edilmesi
10Pediatrik rehabilitasyonda duyu bütünleme müdahale programının planlanması ve uygulanması (24 saat) – Duyu Evi Dönem notlarının tekrar edilmesi
11Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda bilişsel becerilerin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
12Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
13Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda toplumsal katılımın değerlendirilmesi tedavi programının planlanması ve uygulanması (24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Hastanesi- Toplum Ruh sağlığı MerkeziDönem notlarının tekrar edilmesi
14Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda mesleki rehabilitasyon alanında değerlendirme ve uygulamaların yapılması(24 saat)- FSM Eğitim Araştırma Dönem notlarının tekrar edilmesi
Kaynak
Kielhofner G. Research in Occupational Therapy: Methods of Inquiry for Enhancing Practice, 2006. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayıncılık, Aralık 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu