Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA II0+844
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFarklı klinik uygulama alanlarında, derslerde kazanılan teorik ve pratik bilgileri, ergoterapi değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ergoterapi teorileri kapsamında değerlendirmeleri gözlemler (8 saat),Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonlarını gözlemler (8 saat),Pediatride duyu- algı problemlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi (8 saat),Pediatrik vakalarda duyu sistemlerinin günlük yaşamla ilişkisinin gözlemlenmesi (8 saat,Engelli bireyi psikososyal boyutta gözlemler (8 saat),Pediatride bilişsel bozuklukların gözlemlenmesi- Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (8 saat),Pediatride bilişsel bozuklukların gözlemlenmesi- Zeka geriliği ve öğrenme bozukluğu (8 saat),Yaşlılarda bilişsel bozuklukların gözlenmesi-Alzheimer, Demans (8 saat),Kognitif bozuklukların değerlendirilmelerini gözlemler (8 saat),Farklı tipteki nörolojik hastalıklarda bilişsel bozuklukları ve tedavisini gözlemler- MS-Parkinson (8 saat),Kognitif bozuklukların değerlendirilmesinin gözlemlenmesi (8 saat),Kognitif bozuklukların tedavisinde yaklaşımların gözlemlenmesi (8 saat),Temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ve bunlarla ilişkili model ve referans çerçevelerini uygular (8 saat),GYA ve YGYA değerlendirme yöntemlerini uygular (8 saat); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinikte planlanan değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını gözetim altında uygulayabilecektir.10, 14, 15A, B, C
Ergoterapi değerlendirme yaklaşımlarını temel düzeyde uygular.10, 12, 14, 15B, C
Ergoterapi müdahale yaklaşımlarını temel düzeyde uygular.10, 12, 15, 16B, C
Farklı klinik alanlarda ergoterapi uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanabilecektir.10, 12, 14, 15B, C
Mesleki rehabilitasyon kliniğinde ergoterapi yaklaşımlarını uygular.10, 12, 14, 15B, C
Duyu bütünleme kliniğinde ergoterapi yaklaşımlarını uygular10, 12, 14, 15B, C
Günlük yaşam aktiviteleri kliniğinde ergoterapi yaklaşımlarını uygular.10, 12, 15, 16B, C
Öğretim Yöntemleri:10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ergoterapi teorileri kapsamında değerlendirmeleri gözlemler (8 saat)
2Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonlarını gözlemler (8 saat)Performans Alanları Duyu-Motor Ders Notları
3Pediatride duyu- algı problemlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi (8 saat)Performans Alanları Duyu-Motor Ders Notları
4Pediatrik vakalarda duyu sistemlerinin günlük yaşamla ilişkisinin gözlemlenmesi (8 saatPerformans Alanları Duyu-Motor Ders Notları
5Engelli bireyi psikososyal boyutta gözlemler (8 saat)Cohn ES., Schell BAB. Wıllard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lıppıncot Wıllıams, Phıladelphıa, 2003.
6Pediatride bilişsel bozuklukların gözlemlenmesi- Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (8 saat)Referans kitaplardan ilgili bölümlerin okunması, literatür araştırması
7Pediatride bilişsel bozuklukların gözlemlenmesi- Zeka geriliği ve öğrenme bozukluğu (8 saat)Referans kitaplardan ilgili bölümlerin okunması, literatür araştırması
8Yaşlılarda bilişsel bozuklukların gözlenmesi-Alzheimer, Demans (8 saat)Performans Alanları-Kognitif Ders Notları
9Kognitif bozuklukların değerlendirilmelerini gözlemler (8 saat)Performans Alanları-Kognitif Ders Notları
10Farklı tipteki nörolojik hastalıklarda bilişsel bozuklukları ve tedavisini gözlemler- MS-Parkinson (8 saat)Performans Alanları-Kognitif Ders Notları
11Kognitif bozuklukların değerlendirilmesinin gözlemlenmesi (8 saat)Performans Alanları-Kognitif Ders Notları
12Kognitif bozuklukların tedavisinde yaklaşımların gözlemlenmesi (8 saat)Performans Alanları-Kognitif Ders Notları
13Temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ve bunlarla ilişkili model ve referans çerçevelerini uygular (8 saat)Pedretti's Occupational Therapy Chapter 10 : Daily Living Activities
14GYA ve YGYA değerlendirme yöntemlerini uygular (8 saat)Pedretti's Occupational Therapy Chapter 10 : Daily Living Activities
Kaynak
Ders notu verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu