Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER1+222
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İbrahim Yavuz TATLI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKendine bakım, üretim ve boş zaman aktivitelerinde performansı artırmaya yönelik olarak aktiviteye ait kavramlar, aktivitenin sağlıkla ilişkisi, aktiviteyi etkileyen faktörler, terapatik aktivite seçiminde aktivite analizinin rolü, aktivitenin terapatik kullanımı ve ergoterapi alanında kullanılan sıcak ve soğuk tedavi modalitelerini incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ergoterapide aktiviteler dersine giriş,Aktivitenin anlamı ve sağlığa etkisi (yardımcı aktiviteler, anlamlı aktiviteler, amaçlı aktiviteler), Aktiviteyi etkileyen faktörler: kas kuvveti (izometrik, izotonik, izokinetik kasılma),Aktiviteyi etkileyen faktörler: endurans, koordinasyon, hız ,eklem hareketi ve tonus (kontraktür, limitasyon,Aktiviteyi etkileyen faktörler: ağrı, ödem,Aktivite analizi,Uygulama (analiz ve plan yapma),Uygulama ( aktivite analizi),Aktivitenin terapatik kullanımı (derecelendirme, adaptasyon),Uygulama ( aktivite analizi),Aktivitenin terapatik kullanımı (etkisi, çok yönlülüğü, seçimi vb),Aktiviteye hazırlayıcı yöntemler ( sıcak-soğuk tedavi modaliteleri),Terapatik aktiviteler (el işi, oyun, hayvanlar, bahçe işleri vb,Grup aktiviteleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ergoterapide aktiviteleri tartışabilmesi1, 12, 16, 3, 4, 6, 8A, C, F
Aktivitenin sağlığa olan etkisini açıklayabilmesi1, 12, 16, 3, 4, 8A, D, F
Aktiviteyi etkileyen faktörleri tanımlayabilmesi.1, 12, 18, 3, 4A, C, F
Aktivite analizini gerçekleştirebilmesi1, 10, 4A, C, D
Aktiviteye uygun değerlendirme yöntemlerini açıklayabilmesi1, 10A, B, D
Aktivite analizini sınıf içerisinde uygulayabilmesi1, 10, 12, 18A, B, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ergoterapide aktiviteler dersine girişOccupation-Based Activity Analysis Bölüm 1: Aktivite Analizi Nedir?
2Aktivitenin anlamı ve sağlığa etkisi (yardımcı aktiviteler, anlamlı aktiviteler, amaçlı aktiviteler)Occupation-Based Activity Analysis Bölüm 2: Neyin Analiz Edileceğine Karar Verme
3 Aktiviteyi etkileyen faktörler: kas kuvveti (izometrik, izotonik, izokinetik kasılma)Occupation-Based Activity Analysis Bölüm 3: Kişiyle İlgili Önemlilikleri Belirleme : Aktivite Temelli Aktivite Analizi
4Aktiviteyi etkileyen faktörler: endurans, koordinasyon, hız ,eklem hareketi ve tonus (kontraktür, limitasyonOccupation-Based Activity Analysis Bölüm 4: Zamanlama ve Sıralama
5Aktiviteyi etkileyen faktörler: ağrı, ödemOccupation-Based Activity Analysis Bölüm 5: Gerekli Vücut Fonksiyonları
6Aktivite analiziOccupation-Based Activity Analysis EK A : Aktivite Analiz Formu
7Uygulama (analiz ve plan yapma)Pratik için gerekli düzenlemeler
8Uygulama ( aktivite analizi)Pratik için gerekli düzenlemeler
9Aktivitenin terapatik kullanımı (derecelendirme, adaptasyon)Occupation-Based Activity Analysis Bölüm 8 : Gerekli Hareket ve Performans Becerileri
10Uygulama ( aktivite analizi)Pratik için gerekli düzenlemeler
11Aktivitenin terapatik kullanımı (etkisi, çok yönlülüğü, seçimi vb)Occupation-Based Activity Analysis: Bölüm 4 : Obje, mekan ve sosyal ihtiyaçlar
12Aktiviteye hazırlayıcı yöntemler ( sıcak-soğuk tedavi modaliteleri)Occupation-Based Activity Analysis Bölüm 7: Gerekli Vücut Yapı ve Fonksiyonları
13Terapatik aktiviteler (el işi, oyun, hayvanlar, bahçe işleri vbOccupation-Based Activity Analysis Bölüm 9 : Değerlendirme ve Müdahale Planlama ve sonuçlar için Aktivite Analizi
14Grup aktiviteleriPratik için gerekli düzenlemeler
Kaynak
Ders sorumlusu tarafından verilecektir.
-Hersch, G., Lamport, N. & Coffey, M. (2005). Activity analysis application to occupation. 5th edition. -Thorofare, N.J. Slack Inc. -Tubbs, C. & Drake, M. (2007). Crafts and creative media in therapy. 3rd edition. Thorofare, N.J. Slack Inc. Crepeau, E., Cohn, E., & Schell, B. (2003). Willard & Spackman?s occupational therapy, Tenth edition. Philadelphia: Lippincott. -Trombly, C.A., Radomski, (2008). Occupational Therapy for Physical Dysfunction, 6th edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu