Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ2+233
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Başak TUNCEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFarklı nörogelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulgularını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatrik ergoterapiye giriş,Tipik Nörogelişimsel süreç ve atipik nörogelişimsel süreç,Serebral paralizi etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları,Kas hastalıkları ve spina bifida etyolojisi patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik

bulguları,Down sendromunun etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik

bulguları,Otizm spekturum ve özel öğrenme güçlükleri etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları

(otizm),Zihinsel bozukluklar ve gelişimsel koordinasyon bozukulukları etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları,Nörogelişimsel Referans Çerçevesi,Duyu integrasyonu referans çerçevesi,Görsel Algı Referans Çerçevesi,Motor Beceri Referans Çerçevesi ve Biyomekaniksel Referans Çerçevesi,Kazanımsal Referans Çerçevesi,Sosyal Katılım Referans Çerçevesi,Vaka Tartışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinikte karşılaşacakları farklı nörogelişimsel bozukları öğrenebilmesi.1, 2, 3A, C
Pediatrik ergoterapi alanı ile ilişkili teorileri, modelleri ve müdahalede kullanılacak referans çerçevelerini ve bunların kuramsal temellerini açıklar1, 2, 3A, C
Pediatrik ergoterapide kullanılan değerlendirme ve ergoterapi müdahalelerini öğrenir ve uygular1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatrik ergoterapiye giriş1. Kaynağın 2. Bölümü s.23-29
2Tipik Nörogelişimsel süreç ve atipik nörogelişimsel süreç1. Kaynağın 3. bölümü s.31-48
3Serebral paralizi etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları1. Kaynağın 7 bölümü s. 187-201
4Kas hastalıkları ve spina bifida etyolojisi patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik

bulguları
2. Kaynağın 81. Bölümü s.347-351
5Down sendromunun etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik

bulguları
2. Kaynağın 32. bölümü s. 145-151
6Otizm spekturum ve özel öğrenme güçlükleri etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları

(otizm)
1. Kaynağın 6. Bölümü s. 99
7Zihinsel bozukluklar ve gelişimsel koordinasyon bozukulukları etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları2. Kaynağın 80. Bölümü s.343-347
8Nörogelişimsel Referans ÇerçevesiÖnceden verilen vaka için hazırlanılması
9Duyu integrasyonu referans çerçevesi2. Kaynağın 30. Bölümü S.139-143
10Görsel Algı Referans Çerçevesi2. Kaynağın 76. bölümü s.327-331
11Motor Beceri Referans Çerçevesi ve Biyomekaniksel Referans ÇerçevesiÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
12Kazanımsal Referans Çerçevesi2. Kaynağın 77. Bölümü s.331-335
13Sosyal Katılım Referans ÇerçevesiÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
14Vaka Tartışması
Kaynak
1. Kramer P, Hinojosa J. Frame of Reference for Pediatric Occupational Therapy, Lippincott Williams& Wilkins, 2010 2. Rodger S, Ziviani J. Occupational Therapy with Children Understanding Children’s Occupations and Enabling Participation, Blackwell Publishing, 2006. 3. Christiansen CH, Baum CM. Occupational Therapy Performance, Participation, and Well Being, Slack Incorporated, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu