Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİ BİLİMİ VE FELSEFESİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Halime AVUNÇ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra Şahadet SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErgoterapi uygulamalarında önemli yere sahip olan kavramsal yaklaşımların ergoterapistler tarafından detaylı olarak incelenmesi ve pratik/akademik çalışmalarda kullanılabilmesinin sağlanması
Dersin İçeriğiBu ders; Ergoterapi bilimi ve felsefesin tarihçesi ,Ergoterapi Bilimi ve Ergoterapiye uygulanışı,Ergoterapi bilimi ve felsefesinin tarihçesi,Sağlık ve iyi olma hali - Wellbeing,Kişisel bağlamların irdelenmesi,Occupational İnjustice,Occupational Deprivation,Occupational Apartheid, Occupational Marginalization,Dezavantajlı bireylerde ergoterapi bilimi ,Occupational Profil Oluşturma Yöntemleri,Sosyal bağlamlarda Ergoterapi bilimi,Occupational Profil Oluşturma Yöntemleri,Sağlıklı bireylerde Ergoterapi biliminin uygulanması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ergoterapide bilimsel ve felsefi yönden önemli terim ve kavramları tanımlar.1, 10, 15, 2, 22, 3, 8A, B, F
Ergoterapi biliminin tarihçesinde mevcut felsefi kuramlar ve katkılarını tanımlar. 1, 10, 12, 15, 19, 2, 22, 3A, B, F
Ergoterapi teoriler, modelleri ve Ergoterapi biliminin gelişimi arasındaki ilişkiyi tanımlar. 1, 10, 15, 2, 22, 3A, B, C
Ergoterapide önemli kavramsal yaklaşımların Ergoterapi uygulamalarında yerini belirler. 1, 10, 15, 18, 19, 2, 22, 3, 8A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ergoterapi bilimi ve felsefesin tarihçesi İlgili kitap bölümünün okunması
2Ergoterapi Bilimi ve Ergoterapiye uygulanışıİlgili kitap bölümünün okunması
3Ergoterapi bilimi ve felsefesinin tarihçesiİlgili kitap bölümünün okunması
4Sağlık ve iyi olma hali - Wellbeingİlgili kitap bölümünün okunması
5Kişisel bağlamların irdelenmesiİlgili kitap bölümünün okunması
6Occupational İnjusticeİlgili kitap bölümünün okunması
7Occupational Deprivationİlgili kitap bölümünün okunması
8Occupational Apartheid, Occupational Marginalizationİlgili kitap bölümünün okunması
9Dezavantajlı bireylerde ergoterapi bilimi
10Occupational Profil Oluşturma Yöntemleriİlgili kitap bölümünün okunması
11Sosyal bağlamlarda Ergoterapi bilimiİlgili kitap bölümünün okunması
12Occupational Profil Oluşturma Yöntemleriİlgili kitap bölümünün okunması
13Sağlıklı bireylerde Ergoterapi biliminin uygulanmasıİlgili kitap bölümünün okunması
Kaynak
De Lisa J, Gans BM. Rehabilitation Medicine, Principles and Practice, JB Lippincott Company, 1993. Christiansen CH, Baum CM. Occupational Therapy Performance, Participation, and Well Being, Slack Incorporated, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu