Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAS İSKELET SİSTEMİ YETERSİZ. ERGOTERAPİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Başak TUNCEL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Başak TUNCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKas iskelet sisteminde yetersizliğe yol açabilecek problemlerin tanımını yapmak ve bu problemlerin ergoterapi yaklaşımları ve aktiviteler aracılığı ile müdahale planlamasını geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kas İskelet Sistemine Giriş,Kas iskelet sitemi yaralanmalarında peformans ve katılım,2. Kişiye ait faktörlere giriş: Ağrı, ödem ve inflamasyon,3. Kişiye ait faktörlere giriş: Kas, konnektif doku ve yara iyileşmesi, Kas iskelet sistemi yaralanmalarında rehabilitasyon prensipleri,4. Romatolojik hastalıklar tanımı, etyolojisi,5. Romatolojik hastalıklar tanımı, etyolojisi ,Romatolojik hastalıklarda ergoterapi yaklaşımları,6. Tramva ve kırık tedavisinde temel prensipler,7. Amputasyonlar, Amputasyonlarda ergoterapi yaklaşımları,8. Bel yaralanmaları etyolojisi,9. Bel boyun okulu,10. Kalça, diz, ayak bileği yaralanmalarında ergoterapi ve ergoterapi araçları,11. Pediatrik kas iskelet sistemi yaralanmalarında ergoterapi yaklaşımları,12. Pediatrik kas iskelet sistemi yaralanmalarında ergoterapi yaklaşımları,13. Projelerin sunumu,14. Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kas iskelet sisteminde fonksiyonel yetersizliğe yol açan problemler ve oluşum mekanizmalarını tanımlayabilecektir.1, 10A, C
Ağrı, ödem ve inflamasyonu tanımlar.1, 10A, C
Romatolojik hastalıkları tanır,1, 10A, C
Kas iskelet sistemi yaralanması sonrasında kişinin aktivite performasını değerlendirebilecektir.1, 10A, C
Amputasyonlarda ergoterapi yaklaşımlarını açıklar.1, 10A, C
Kalça, diz ayak bileği yaralanmalarında ergoterapi yaklaşımlarını tanır.1, 10A, C
Pediatrik kas iskelet sistemi yaralanmalarında ergoterapi modellerini tanır.1, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kas İskelet Sistemine Giriş
2Kas iskelet sitemi yaralanmalarında peformans ve katılımVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
22. Kişiye ait faktörlere giriş: Ağrı, ödem ve inflamasyonVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
33. Kişiye ait faktörlere giriş: Kas, konnektif doku ve yara iyileşmesi, Kas iskelet sistemi yaralanmalarında rehabilitasyon prensipleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
44. Romatolojik hastalıklar tanımı, etyolojisiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
55. Romatolojik hastalıklar tanımı, etyolojisi ,Romatolojik hastalıklarda ergoterapi yaklaşımlarıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
66. Tramva ve kırık tedavisinde temel prensiplerVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
77. Amputasyonlar, Amputasyonlarda ergoterapi yaklaşımlarıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
88. Bel yaralanmaları etyolojisiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
99. Bel boyun okuluVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
1010. Kalça, diz, ayak bileği yaralanmalarında ergoterapi ve ergoterapi araçlarıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
1111. Pediatrik kas iskelet sistemi yaralanmalarında ergoterapi yaklaşımlarıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
1212. Pediatrik kas iskelet sistemi yaralanmalarında ergoterapi yaklaşımlarıVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
1313. Projelerin sunumu-
1414. Tartışma-
Kaynak
Ders notu verilecektir
1- Margarete Nordin, Victor H Basic. Biomechanics of musculoskeletal system. Frankel Lippıncoıt wıllıams & wılkıns 2- Madeleine mooney, Claire Ireson. Occupational therapy ın orthopedıcs and trauma. Willey Blackwel 2009 3- John Jy Leong. Jesse Jupiter . Orthopedic Rehabilitation Assessment, Enablement. Springer 2007 4- Lisa Magsey. Jim Magnuson. Rehabilitation for the postsurgical Orthopedic Patient. Mosby 2001 5- Güncel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu